Lagere bonus voor werven patiënt voor EPD

Huisartsen en apothekers kunnen geen winst meer maken door patiënten te werven die hun medische gegevens willen delen. De plannen hiervoor zijn aangepast. Dat zegt Edwin Velzel, bestuurder bij VZVZ, een vereniging die verantwoordelijk is voor het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

De reactie van Velzel volgt op de publicatie dit weekend in deze krant waaruit bleek dat zorgverzekeraars huisartsen en apothekers extra belonen als zij veel patiënten aanmelden voor het EPD. Via het EPD kunnen medici gegevens over patiënten delen. Op Twitter vroegen veel bezorgde patiënten zich af of hun huisarts hen nu wel met goede bedoelingen zou voorlichten over het EPD. Tegelijk reageerden met name huisartsen verbaasd: zij meenden enkel een onkostenvergoeding te zullen ontvangen.

De bonussen zijn nu gematigd, maar de financiële vergoeding blijft in stand. Velzel: „Zorgverzekeraars betalen voor aangemelde patiënten, omdat zij alleen geld willen overmaken voor het systeem als het daadwerkelijk gebruikt gaat worden. We betalen ze een aantal dubbeltjes per patiënt die ‘ja’ zegt. Mocht een huisarts onevenredig veel ‘nee-zeggers’ in zijn praktijk hebben – en dus inkomsten mislopen – dan kan hij aan de bel trekken bij ons. Voor de duidelijkheid: 98 procent van de patiënten blijkt ja te zeggen tegen het delen van zijn medische gegevens.”

Tweede Kamerleden zijn geschrokken van de financiële prikkels en dwang om mee te doen aan het systeem. Kamerlid Renske Leijten van de SP heeft een debat aangevraagd met minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD). Zij kwalificeert de betalingsconstructie als „waanzinnig”. Haar collega Lea Bouwmeester van de PvdA noemt de plannen onwenselijk. „Open en eerlijke informatie geven zodat een patiënt voor- en nadelen kan afwegen, is prima. Maar een financiële prikkel is totaal overbodig en ongewenst.”

Leijten benadrukt dat er wel degelijk voordelen aan het EPD zitten, maar dat zo’n systeem niet koste wat kost moet worden ingevoerd. „Het is schokkend dat huisartsen en apothekers straks worden uitgesloten van contracten als ze niet meedoen. Op deze manier is de keuzevrijheid zoals we die eerder afspraken, een farce.”

De VZVZ wil ook zorgen dat een huisarts in bijvoorbeeld Leusden niet langer overal in Nederland gegevens kan gaan opvragen. Dit kan door „regionale schotten” in te bouwen. Na overleg met patiëntenorganisatie NPCF heeft de VZVZ besloten volgend jaar een extra mogelijkheid aan het EPD toe te voegen: patiënten kunnen via sms of mail een melding krijgen als een huisarts of apotheker hun medische gegevens raadpleegt. Velzel: „Dat is om het systeem dichter bij de burger te brengen.”

    • Huib Modderkolk
    • Jeroen Wester