Heel snel naam gemaakt

Nederland, Den Haag, 22 juni 2012 Presentatie kandidaten van D66 voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Portret van Wouter Koolmees , nummer 3 op de lijst en woordvoerder financien foto Hilz & Verhoeff hilz & verhoeff/Hollandse Hoogte

Wouter Koolmees zit slechts twee jaar in de Tweede Kamer, maar de D66-econoom heeft snel naam gemaakt. Sinds de laatste verkiezingen mag hij zich plaatsvervanger van fractieleider Alexander Pechtold noemen.

Koolmees was tot 2010 hoofd begrotingsbeleid bij het ministerie van Financiën. Met die kennis kan de econoom goed het debat aan met de minister van Financiën. De 35-jarige D66’er had als Kamerlid een vliegende start door, na de val van het kabinet-Balkenende IV, met toenmalig VVD-Kamerlid Frans Weekers, een alternatief bezuinigingsvoorstel van ruim 3 miljard euro af te dwingen. Los van het begrotingsbeleid voert Koolmees ook het woord over de eurocrisis en het fiscale beleid. Hij speelde dit voorjaar een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Lenteakkoord dat het begrotingstekort voor 2013 moest beperken. In debatten legt Koolmees steeds de nadruk op de noodzaak van begrotingsdiscipline, hervormingen (AOW, ontslagrecht) en Europese samenwerking.

    • Derk Stokmans
    • Oscar Vermeer
    • Erik van der Walle