Brieven

De VPRO stopt niet met zijn wetenschapsredactie

„Hoe zou Robbert Dijkgraaf, tot voor kort voorzitter van de raad van toezicht van de VPRO, het vinden dat zijn omroep aankondigde de wetenschapsredactie op te heffen?”, vroeg Hans Beerekamp zich af (NRC Handelsblad, 19 november). Het antwoord lag volgens hem besloten in DWDD University, het door de VARA uitgezonden hoorcollege van Dijkgraaf. Hier keken meer dan een miljoen mensen naar, „veel meer dan enig wetenschapsprogramma van de VPRO”, aldus de recensent.

In zijn stuk zijn twee dingen onwaar. Ten eerste heft de VPRO zijn wetenschapsredactie niet op. De VPRO stopt na 2013 met het wekelijkse wetenschapsprogramma Labyrint op televisie en radio (in samenwerking met de NTR) en het platform ‘Wetenschap 24’, zoals NRC Handelsblad eerder correct meldde.

Ten tweede is de veronderstelling onjuist dat een elders goed bekeken programma over wetenschap voor de VPRO reden zou zijn met wetenschap te stoppen. Niet kijkcijfers zijn voor de VPRO bepalend, maar maatschappelijke impact van programma’s. Daarom zal de VPRO een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de wetenschapsprogrammering van de publieke omroep. Wetenschap is een speerpunt voor de VPRO en zal aandacht behouden in programma’s als Tegenlicht en de Nationale Wetenschapsquiz. Bovendien programmeert de VPRO ook binnen Holland Doc wetenschappelijke onderwerpen en blijft de VPRO wetenschapsseries ontwikkelen.

De VPRO wil zich blijven onderscheiden met het gewicht van een volwaardige omroep, ondanks monstrueuze bezuinigingen. Helaas resteert er geen ruimte voor een grote wetenschapsproductie met de NTR.

Karen de Bok

Stan van Engelen

VPRO-hoofdredactie televisie

Gebruik dat DNA beperkt

Mocht ik ooit uitgenodigd worden aan een DNA-onderzoek mee te werken, zal ik die medewerking afhankelijk maken van een bewijs van ontvangst. Daarin wordt vermeld om welk misdrijf het gaat, wat met het onderzoek wordt beoogd en onder welk identificatienummer mijn DNA-monster wordt opgeslagen.

Voorts staat hierin dat het van mij afkomstige DNA-materiaal uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt zal worden en dat het terstond wordt vernietigd na het onderzoek.

Hans van der Veen

Oegstgeest

Neem DNA af bij baby’s

Het redactioneel commentaar van 20 november stelt dat het DNA dat overblijft na de zaak-Vaatstra gauw vernietigd moet worden. Met even goed recht zou je kunnen stellen dat het verstandig zou zijn van iedere pasgeboren baby DNA af te nemen. De samenleving heeft er immers baat bij dat criminaliteit en moord worden teruggedrongen.

S. Koene

Den Haag

    • S. Koene
    • Karen de Bok
    • Stan van Engelen
    • Hans van der Veen