Recensie-overzicht Boek

Christiaan Weijts: Euforie. De Arbeiderspers, 400 blz. € 21,95

NRC HandelsbladHet is veel, het is ernstig. En Christiaan Weijts heeft zich er danig in vastgedraaid. Want de steeds weer terugkerende observaties over architectuur of de stand van het land geven Euforie een onontkoombare looiigheid. **

TrouwDie rusteloze, almaar geopinieerde manier van denken heeft iets vermoeiends voor de lezer. Ik had zo nu en dan het gevoel dat ik vierhonderd pagina's columns achter elkaar moest verteren. […] Neemt niet weg dat Euforie een ware Fundgrube aan fraai geformuleerde, slimme opvattingen laat zien, met voor de liefhebbers ook nog een hedendaags plotje met een terroristische aanslag.

Noordhollands DagbladWeijts haalt veel overhoop in deze roman, iets te veel zelfs, waardoor het centrale verhaal wat ondergesneeuwd raakt. Maar hij heeft ook zoveel interessants te melden en doet dat in een dermate mooi Nederlands dat je het hem met liefde vergeeft.