Geen ontruiming van café Nieuwe Dikke Dries

Café de Nieuwe Dikke Dries in Utrecht mag niet worden ontruimd. Dat staat in het vonnis dat de rechtbank in Utrecht gisteren wees in het kort geding dat bierbrouwer Heineken tegen de uitbater van het café had aangespannen.

Wel moet eigenaar Jos de Winter de achterstallige huur en leveranties aan Heineken betalen. Dat komt op bijna 42.000 euro, plus rente.

De uitbater en de brouwerij zijn in een conflict verwikkeld over de bierprijs die de ondernemer aan Heineken betaalt. Volgens Jos de Winter is die te hoog. Bovendien wil hij graag het pand waarin zijn café gehuisvest is – dat zijn vader tien jaar geleden aan Heineken heeft verkocht – terugkopen. Heineken wil het pand echter in eigendom houden.

Om een gesprek met Heineken te forceren besloot De Winter huur achter te houden. Daarop bestempelde de brouwer hem als „wanbetaler” en vroeg het bedrijf de rechter toestemming om het café te ontruimen.

Dit leidde tot veel commotie en steunbetuigingen voor ‘Jos’ op internet. De uitbater en zijn vrouw wonen met hun vier kinderen boven het café. Bij een ontruiming zou ook het gezin uit huis worden gezet.

De rechter heeft geoordeeld dat de betalingsachterstanden onvoldoende zijn voor een ontruiming. Een door Heineken meegerekende huurachterstand – die door Heineken zelf was veroorzaakt; de brouwer had per abuis in 2003 een contractuele huurverhoging niet doorgevoerd – werd door de rechter niet meegeteld.

Jos de Winter is „blij” met de uitspraak van de rechtbank, liet hij gistermiddag in een persverklaring weten. Hij gaat opnieuw met Heineken om de tafel, schrijft hij. „Uiteraard zullen we voldoen aan het vonnis, zodat er een basis is verder te praten met Heineken. Onze hart en ziel ligt in het bedrijf en we willen nu zo snel mogelijk verder werken aan een oplossing. [...] Zakelijk een gezonde relatie en een nog gezonder rendement voor het horecabedrijf, waar beide partijen plezier van hebben, is het doel.”