De wiskunde van de liefde

‘Wat heb ik nou aan algebra? Nu ik voor de keuze sta.’ Lang geleden was dat een liedje over de keuze tussen twee mannen. Relaties waren toen nog vooral het specialisme van vrouwen – die ‘dus’ niks hoefden te weten van wiskunde, economie enzovoorts.
    • Margriet van der Heijden