Dat de twee logen is niet bewezen

De belastende verklaring tegen twee oud-rechters zijn „onvoldoende betrouwbaar”. Dat oordeel velde de Utrechtse rechtbank vrijdag. Kalbfleisch en Westenberg zijn vrijgesproken.

DEN HAAG -De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft topman Kalbfleisch per direct met verlof laten gaan.Volgens de NMa is dat besloten omdat de Rijksrecherche zijn rol in de Chipshol-zaak onderzoekt. De Chipshol-zaak draait om bouwgrond bij Schiphol en loopt al sinds 1993. Projectontwikkelaar Chipshol zou in de rechtsgang door Kalbfleisch,destijds rechter in Den Haag,zijn benadeeld.
DEN HAAG -De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft topman Kalbfleisch per direct met verlof laten gaan.Volgens de NMa is dat besloten omdat de Rijksrecherche zijn rol in de Chipshol-zaak onderzoekt. De Chipshol-zaak draait om bouwgrond bij Schiphol en loopt al sinds 1993. Projectontwikkelaar Chipshol zou in de rechtsgang door Kalbfleisch,destijds rechter in Den Haag,zijn benadeeld. Dijkstra bv

Tom Kreling

De voormalige Haagse rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg zijn vrijdag door de rechtbank in Utrecht vrijgesproken van meineed. Volgens de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen dat de twee magistraten hebben gelogen over hun vriendschap. Er is ook geen bewijs dat de twee mannen contacten hebben onderhouden over zaken betreffende gebiedsontwikkelaar Chipshol.

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden een voorwaardelijke celstraf geëist van vier maanden tegen Westenberg en twee maanden tegen Kalbfleisch, plus een maximale werkstraf van 240 uur voor beiden.

De strafzaak tegen de twee verdachten begon nadat een voormalige griffier van de Haagse rechtbank een paar jaar terug liet weten dat ze eind jaren tachtig van Kalbfleisch – met wie ze een liefdesrelatie had – had gehoord dat hij met Westenberg iets zou hebben willen ritselen. Volgens de griffier zouden beide rechters ervoor hebben willen zorgen dat een juridisch geschil tussen het bedrijf Chipshol van vader en zoon Jan en Peter Poot, en zakenvrienden van Kalbfleisch in het nadeel van Chipshol zou uitvallen.

De rechtbank in Utrecht oordeelt dat de verklaringen van de ex-griffier „onvoldoende betrouwbaar” zijn. Ze wijst erop dat het gaat om verklaringen over een situatie die zich ruim twintig jaar geleden zou hebben afgespeeld. In zo’n geval past „de nodige behoedzaamheid. Het is immers voorstelbaar dat andere misleidende informatie zich in de loop der tijd met de oorspronkelijke herinnering heeft vermengd.” De rechtbank ziet ook geen ander bewijsmateriaal dat de verklaring van de griffier ondersteunt.

Volgens het OM – die beide verdachten en ook getuigen langdurig telefonisch heeft afgeluisterd – kan worden bewezen dat beide ex-rechters hebben gelogen over hun vriendschap. Ze hadden onder ede verklaard wel goede collega’s te zijn, maar dat ze privé nauwelijks bij elkaar over de vloer kwamen. Tegenover de rijksrecherche heeft de eerste echtgenote van Kalbfleisch echter omstandig gezegd dat Westenberg regelmatig bij hen thuis kwam eten. Recentelijk is ze op die verklaringen teruggekomen.

Maar uit afgeluisterde telefoongesprekken van de vrouw blijkt dat ze dit alleen deed omdat ze toen pas volgens de rechtbank was „doordrongen van de implicaties” van haar verklaringen voor de vader van haar kinderen. Dat de vrouw is gaan draaien, versterkt volgens de rechtbank juist haar aanvankelijke versie over de nauwe vriendschappelijke banden. Maar één getuige is juridisch geen getuige en dus worden beide verdachten vrijgesproken van het liegen onder ede over hun vriendschap.

Westenberg werd daarnaast verweten dat hij onder ede in strijd met de waarheid zou hebben verklaard dat hij in december 1994 niet heeft gebeld met een advocaat in de Chipshol-zaak. De rechtbank concludeert dat er aanwijzingen zijn dat de verdachte heeft getelefoneerd met de advocaat. Daarnaast is er ook een aantal ontlastende verklaringen afgelegd. De rechtbank zegt dat daarom niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat het telefoongesprek heeft plaatsgevonden. De verdachte werd daarom vrijgesproken.

Het verzoek om immateriële schadevergoeding, van vader Jan en zoon Peter Poot, werd door de rechtbank niet ontvankelijk verklaard omdat er geen strafbare feiten zijn gebleken. Peter Poot noemde de uitspraak „het failliet” van de rechtsstaat. „Rechters durven niet eens een rechtvaardig oordeel over collega’s te vellen, terwijl deze rechters evident fout zijn. Ik had überhaupt al geen vertrouwen in de rechtspraak in Nederland. Het OM heeft de zaak ook opzettelijk verprutst. Ze hebben geen Fiod-onderzoek naar Kalbfleisch gedaan en ze hebben telefoontaps uit Zwitserland genegeerd.”

De uitspraak van de rechtbank betekent volgens Pieter Kalbfleisch gerechtigheid. „Na het uitvoerige onderzoek van de Rijksrecherche en het OM kan er alleen maar geconcludeerd worden dat ik de wet niet heb overtreden. Deze beslissing is daarom ook de enige juiste. Ik hoop dat hiermee definitief een einde komt aan deze voor mijn gezin en mij zeer belastende episode.”

Westenberg was wegens ziekte van zijn echtgenote niet aanwezig bij de uitspraak. In zijn laatste woord twee weken terug, zei hij zich het slachtoffer te voelen van malicieus handelen van vader en zoon Poot. „Poot jr. heeft mij in maart 2009 toegevoegd dat hij mij hoe dan ook kapot zou maken, hoe lang het ook zou duren en hoeveel het hem ook zou kosten”.

Westenberg voelt zich ook onheus bejegend door de pers. Hij zegt zich „te hebben verbaasd over mediaoffensieven en het gemak waarmee voor waar wordt aangenomen wat anders ligt. Eigen onderzoek lijkt wel een vies woord.” De voormalige rechter zegt pas op het vonnis te zullen reageren als vaststaat dat er geen hoger beroep komt.

Het Openbaar Ministerie is volgens een woordvoerder teleurgesteld over de uitspraak. Justitie beraadt zich nog over hoger beroep. Volgens een welingelichte justitiële bron zal de top van het OM een besluit moeten nemen over de vraag of ze deze unieke strafzaak nog verder willen doorzetten.

    • Marcel Haenen
    • Tom Kreling