Brief over het vluchtelingenbeleid

Gemeenten moeten dat kabinetsbeleid negeren

Wie op 5 november NRC Handelsblad las, heeft kennis kunnen maken met de 26-jarige Ali Isiaki. Hij woont al elf jaar illegaal in ons land. Zijn dagen brengt hij door met het geven van Nederlandse les aan andere vreemdelingen, maar Nederland wil hem niet en zijn vaderland – Benin – evenmin. Deze week debatteert de Tweede Kamer over een oplossing voor Ali en zijn lotgenoten, die verblijven in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag.

Vorige week deed staatssecretaris Teeven (Justitie, VVD) voorkomen alsof hij over de brug kwam met een serieus aanbod. De vluchtelingen die aan terugkeer beloofden mee te werken, zouden onderdak krijgen – maar het probleem is nou juist dat deze mensen niet kúnnen terugkeren naar hun land van herkomst.

Gemeenten worden geconfronteerd met de schrijnende gevolgen van dit falende beleid. Het zijn immers hun straten waartoe illegalen zijn veroordeeld. Het is problematisch dat gemeenten sinds 2010 geen opvang meer mogen bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Dit staat haaks op de zorgplicht die gemeenten volgens internationale verdragen hebben om opvang en zorg te bieden aan ongedocumenteerden.

Teeven kan zich deze week van zijn warme kant laten zien door de zorgplicht weer terug te geven aan gemeenten. Zolang dit niet gebeurt, roepen wij alle gemeenten van Nederland op om ongehoorzaam te zijn en opvang te bieden aan deze mensen. Zoals de voormalige gemeentebestuurders Lodewijk Asscher, Ivo Opstelten, Jetta Klijnsma, Henk Kamp, Sander Dekker en Melanie Schultz van Haegen weten, is dit geen overbodige luxe met een koude winter voor de deur.

Bram van Ojik, Marieke van Doorninck, Marry Mos, David Rietveld en Arno Bonte

Fractievoorzitters van GroenLinks in respectievelijk de Tweede Kamer en de raden van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam.