Verduurzamen niet via rechter

De duurzaamheidsorganisatie Urgenda wil de staat desnoods via een rechtszaak dwingen internationale energie- en klimaatafspraken na te komen. Propagandastunt of zinvolle actie?

None

Idealiter moeten we niet verduurzamen, omdat we het hebben afgesproken of omdat het van de rechter moet, maar omdat we overtuigd zijn van de noodzaak tot verduurzaming. Alleen dan bereiken we het benodigde tempo. Daarvoor is klimaatverandering niet het enige argument. We moeten ook verduurzamen om de economische structuur te versterken. Nu al haalt de Europese Unie 55 procent van al haar energie van buiten de EU en dat aandeel groeit razendsnel. Voor olie staat de afhankelijkheid van import al op 85 procent en voor aardgas op 63 procent. Tien jaar geleden lagen die cijfers meer dan 10 procentpunt lager. Elke maand opnieuw betalen we 50 miljard euro voor energie-import en dat werkt als een extra belasting op de economie. Het maakt Europa strategisch en economisch steeds kwetsbaarder en het is niet houdbaar op de lange termijn. Dat lijkt me, zeker voor het VVD-smaldeel van het kabinet, een argument dat net even meer aanspreekt dan een rechtszaak.