Toezichthouder: belegger moet kosten kunnen zien

Beleggers hebben onvoldoende inzicht in de kosten die adviseurs, vermogensbeheerders en beleggingsfondsen maken. Na onderzoek komt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot de conclusie dat zulke kosten vaak onduidelijk zijn, onvolledig worden weergegeven of zelfs onvindbaar zijn. Daardoor zijn beleggingsproducten moeilijk vergelijkbaar.

Ook zijn de kosten die in rekening worden gebracht vaak complex, constateert de toezichthouder. Er bestaan onder meer kosten voor het inleggen en het beheren van geld, vergoedingen voor adviezen, abonnementen, prestaties en transacties, en nadelen voor beleggers doordat transacties tegen onaantrekkelijke koersen worden uitgevoerd. Vooral bij beleggingsfondsen zijn de kosten dikwijls verborgen, terwijl deze grote gevolgen hebben voor de totale kosten die de gemiddelde belegger maakt. Hoge kosten hebben grote invloed op het uiteindelijke rendement dat beleggers behalen.

De AFM stelt daarom voor dat verkopers van financiële diensten voortaan een inschatting maken van de totale gemiddelde kosten. Ook zou de industrie meer inzicht moeten geven in de afzonderlijke kosten die gemaakt worden.

De totale kosten, zo blijkt uit het onderzoek, varieert van 1 tot 2,5 procent van het belegd vermogen. De toezichthouder wil dat de financiële sector zelf een maatstaf gaat ontwikkelen voor de totale kosten, zodat particuliere beleggers de gehanteerde tarieven gemakkelijker en beter kunnen vergelijken.