Schiffmacher uit Tattoo Museum

Henk Schiffmachter is de toegang ontzegd tot het door hemzelf in het leven geroepen Amsterdam Tattoo Museum. Dit bevestigt de officiële huurder van het pand, het reïntegratiebedrijf Partners aan het Werk.

Schiffmacher is de geestelijk vader van het museum. De collectie bestaat voornamelijk uit zijn bezit. Hij meent dat die collectie „in gijzeling” is genomen.

Het conflict tussen Schiffmachers stichting Amsterdam Tattoo Museum en Partners aan het Werk speelt al langer. Het reïntegratiebedrijf, zo was de afspraak, zou investeren in het museum, in ruil voor het bieden van een werkplek aan langdurig werklozen. Volgens Schiffmacher heeft het bedrijf al maandenlang het personeel niet betaald.

Deze week kwam het conflict tot uitbarsting. Schiffmacher, via Facebook: „Ik leef in een Jiskefet-situatie, wordt continu uit mijn tent gelokt. Maar het is een kunstwerk waaraan ik ben begonnen en dat ik wil afmaken. Al moeten we het met z’n allen bestormen.” Schiffmacher overweegt een proces aan te spannen tegen het reïntegratiebedrijf.

De directeur van Partners aan het Werk, Jeannette Seret, zegt dat „financiële onregelmatigheden” bij de stichting haar dwongen de samenwerking „versneld” te beëindigen. De financiers van haar organisatie willen niet langer investeren in de stukgelopen samenwerking. Het museum blijft geopend voor bezoekers.