Niet via de rechter

Via een rechtszaak de staat dwingen internationale energie- en klimaatafspraken na te komen, zou mijn keuze niet zijn – hoe urgent het energie- en klimaatvraagstuk ook is. Ik geloof dat we duurzaamheid het beste dienen door de dialoog te blijven zoeken. Met overheid, met onze klanten, met collega-bedrijven.

En mijn ervaring is dat, als we dat goed doen, we met argumenten, visie en overtuiging stappen maken. Stappen op het gebied van zonne- en windenergie, op het gebied van energiebesparing en lokale initiatieven. De dialoog mag scherp zijn, of soms zelfs hard, maar wat mij betreft altijd vanuit de overtuiging dat we het met z’n allen moeten doen. In die dialoog met de overheid zijn we zowel stellig als constructief: want er is geen tijd te verliezen.

Heeft u ook een vraag? Mail naar groen@nrc.nl of twitter @GroenNRC Foto’s Thomas Bokeloh

    • Jeroen de Haas