Kansloos uitrazen

Na de voor de VVD dramatisch verlopen gemeenteraadsverkiezingen in Molenwaard, Goeree-Overflakkee en de fusiegemeente van Schagen, Harenkarspel en Zijpe, komt de partij morgen bijeen in Den Bosch voor een congres. Je zou denken dat het daar zou gaan over de oorzaken van deze verkiezingsnederlaag en de opmerkelijke vrije val in de peilingen. Je zou denken dat ze daar eens even uitgebreid van gedachten zouden gaan wisselen over het regeerakkoord, de gedane concessies, het debacle met de inkomstafhankelijke zorgpremie en de onvrede over nivellering. Anders dan de leden van de PvdA heeft de liberale achterban zich nog niet officieel kunnen uitspreken over het akkoord. Nu is het een beetje laat, maar goed, beter laat dan nooit.

Maar wie zo denkt, kent de VVD nog niet. Daar vinden ze inspraak een tikje ordinair. Formeel staat het partijbestuur op het standpunt dat de Kamerleden hun werk zonder last en ruggespraak moeten kunnen uitvoeren. In de praktijk komt het erop neer dat het old boys network het liever onderling allemaal regelt en niet lastiggevallen wil worden door democratische procedures. Het regeerakkoord stond op het programma als deeldebat in een bijzaaltje.

Onder druk van diverse afdelingen is het bestuur toch gezwicht. Er wordt tijdens het plenaire debat nu een beetje tijd vrijgemaakt voor ontevreden leden ‘om stoom af te blazen’. Partijdemocratie volgens de VVD: je zet je achterban voor een voldongen feit en wie een andere mening is toegedaan mag een beetje kansloos uitrazen.

En de JOVD mag dat niet eens. Ze krijgen geen spreektijd want ze zijn te kritisch. De voorzitter van de liberale jongeren, Jarico Vos, schreef een vlammende aanklacht in de Volkskrant. Het werd een memorabel liberaal manifest dat helemaal draaide om de zin die zijn liberale gedachtegoed kernachtig samenvatte: ‘Liberalen geloven in wat iemand wel kan, in plaats van hij niet kan.’ Sic. Zo staat het er echt. Groot denker die Jarico Vos. We moeten eens ophouden om steeds maar te geloven in wat iemand niet kan, wat dat ook betekent. En wat Jarico Vos in ieder geval niet kan, is schrijven. Geen wonder dat de liberalen niet in hem geloven.

    • Ilja Leonard Pfeijffer