In 't Ruwaard stierven meer hartpatiënten dan normaal

In het ziekenhuis van Spijkenisse gingen op cardiologie veel mensen dood. De specialisten zijn nu geschorst.

De vier cardiologen van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse zijn een week geschorst. Een paar dagen geleden al zijn hun verpleegafdeling en de hartpoli’s gesloten. Hartpatiënten worden verwezen naar andere ziekenhuizen.

Vanochtend werd bekend dat de dochter van een begin dit jaar overleden 72-jarige hartpatiënt aangifte heeft gedaan tegen één van die cardiologen, wegens poging tot doodslag. Ze had al eerder over de cardioloog geklaagd bij het Medisch Tuchtcollege. Dat verklaarde haar klacht gegrond. Vorige week stelde de Inspectie voor de Gezondheidszorg het ziekenhuis onder verscherpt toezicht.

1Wat is er gebeurd op de afdeling cardiologie? Bij in elk geval vijftien hartpatiënten die in 2010 zijn overleden in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis, zouden de cardiologen zijn „tekortgeschoten in de behandeling”, schrijft de Inspectie. „Als gevolg daarvan is een groot aantal mogelijk vermijdbare adverse events opgetreden.”

Nog eens 36 dossiers van dat jaar overleden hartpatiënten roepen vragen op, omdat gegevens ontbreken. Nu gaat het ziekenhuis alle sterfgevallen in het Ruwaard van Putten onderzoeken, ook die van dit en vorig jaar. Daarnaast wordt onderzocht wie wat wist op de afdeling cardiologie en wie op welk moment de directie had kunnen inlichten.

2Hoe kwamen de problemen aan het licht? Eind vorig jaar presenteerden het Centraal Bureau voor de Statistiek en de gezamenlijke ziekenhuizen een vergelijking van sterftecijfers in de 95 Nederlandse ziekenhuizen over het jaar 2010. Daaruit bleek dat op de afdeling cardiologie van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis opvallend veel meer patiënten stierven dan in vergelijkbare ziekenhuizen. De directie schakelde een extern bureau in om onderzoek te doen. Dat concludeerde dat de dossiers van alle 51 dat jaar overleden hartpatiënten onvolledig waren.

In november vorig jaar begon een nieuwe cardioloog bij de maatschap in het Ruwaard van Putten. Hij constateerde volgens de directie al snel „dat bepaalde zaken binnen Cardiologie niet gingen zoals de protocollen voorschijven”. Ook hij is nu tijdelijk geschorst.

3Wat deden de cardiologen fout?Ze evalueerden hun ingrepen en het welzijn van de patiënten niet goed. Complicaties na een operatie registreerden ze niet en ze bespraken die niet met collega-specialisten van andere afdelingen. Daardoor leerden ze niet van fouten. Het was onduidelijk wie op de afdeling verantwoordelijk was voor welke patiënt.

’s Avonds en ’s weekends was de dienstdoende cardioloog vaak moeilijk inzetbaar. De reisafstand voor één cardioloog was zonder file al een half uur. Als de arts-in-opleiding hem belde met een vraag, werd geadviseerd de patiënt over te plaatsen naar een ander ziekenhuis.

    • Frederiek Weeda