Gemeenten niet klaar voor alcoholtoezicht

Tientallen gemeenten zijn niet goed voorbereid op de komst van de nieuwe Drank- en horecawet. Ze hebben te weinig geld en tijd om het toezicht op alcoholverkoop voor 2013 goed te regelen. Dat zeggen organisaties gespecialiseerd in alcoholwetgeving.

Per 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht. Zij nemen die taak over van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Volgens directeur Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP lijken veel gemeenten er „niet geheel van doordrongen” dat handhaving van de alcoholwet echt op hun bordje terechtkomt.

„Jarenlang is de decentralisatie van de Drank- en horecawet uitgesteld”, zegt Van Dalen. „Gemeenten hebben te lang moeten wachten. Dan treedt er vanzelf gemakzucht op.”

In opdracht van het ministerie van VWS voert STAP met het Trimbos Instituut gesprekken met gemeenten. Van Dalen: „Er zijn genoeg positieve gevallen, gemeenten die zich zeer inspannen om zich in de wet te verdiepen. Maar ik spreek ook gemeenteambtenaren die zeggen: wat is eigenlijk het probleem? In onze gemeente zijn toch nooit rellen of comazuipers?”

Of neem de gemeente Opsterland, in Friesland. Een communicatieadviseur laat weten dat het „te vroeg” is om in te gaan op de manier waarop de gemeente de wet gaat handhaven. Ook Nijmegen heeft geen concreet plan. „We gaan de komende maanden overleggen met andere gemeenten in onze regio”, zegt een woordvoerder.

„Geldgebrek is het grootste probleem voor gemeenten”, zegt Frank Joosten, die gemeenteambtenaren lesgeeft over de Drank- en horecawet. „Het Rijk zegt 150 miljoen euro beschikbaar te hebben gesteld aan gemeenten. Maar dat geld ontvingen ze al in 2007, zonder dat er het label ‘alcoholwet’ op kleefde. Intussen werd de Drank- en horecawet voortdurend uitgesteld. Gemeenten hebben dat geld allang uitgegeven aan andere taken.”

De gemeente moet buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) aanstellen die in disco’s en sportkantines op de alcoholverkoop toezien. Maar geld ervoor is er niet.

„Omscholing van parkeerwachters is soms het hoogst haalbare. De vraag is of zij het denkniveau hebben om de ingewikkelde Drank- en horecawet te doorgronden”, zegt projectleider Joost Mulder van STAP.

Volgens Peter Roumen, directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten dat gemeenten adviseert over alcoholwetgeving, zijn gemeenten inmiddels „druk bezig” om de wet voor te bereiden. „Maar wat doen ze precies? ik had zonet een gemeente aan de lijn, die moest nog een plan van aanpak opstellen.”

    • Ingmar Vriesema