correctie

In de recensie van de roman Goede mensen van de Israëlische auteur Nir Baram (Boeken 16.11.2012) stond een eindredactionele fout: het ‘Bretonse’ Brest. Zoals uit de daaropvolgende zin viel op te maken was hier sprake van de Russische grensstad Brest, ook wel Brest-Litovsk geheten.