Bespaar miljarden, stop dat forenzen naar Straatsburg

Wat pas echt efficiënt is? Als regeringsleiders op de top in Brussel besluiten om de locatie Straatsburg af te schaffen, stellen 16 Europarlementariërs.

Terwijl de Europese leiders vandaag op de top in Brussel over de Europese meerjarenbegroting 2014-2020 spreken, komt het Europees Parlement bijeen in Straatsburg. Als de regeringsleiders serieus werk willen maken van een efficiëntere besteding van Europese gelden en het tegengaan van geldverspilling – vooral binnen de Europese instellingen zelf – dan is de zogenaamde single seat voor het Europees Parlement een eerste, vanzelfsprekende stap. Inwoners van Europa en een zeer ruime meerderheid in het Parlement vragen om het stopzetten van het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg.

Officiële schattingen tonen dat er tussen 2014 en 2020 ongeveer 1,2 miljard euro verspild zal worden doordat Europese overheden ons bij verdrag verplichten om elke maand een week in Straatsburg bijeen te komen voor de vierdaagse, plenaire vergadersessies. Hierbij komt nog dat de helft van het personeel werkt in Luxemburg. Dit kost ons per jaar 180 miljoen euro en 19.000 ton CO2.

Dit is niet efficiënt en onverdedigbaar. Nog los van de financiële kosten en milieuschade betekent het ook dat het Europees Parlement een kwart van de tijd niet in Brussel is. Hierdoor kan het Parlement zijn rol als kritische, controlerende en wetgevende macht niet naar behoren uitoefenen, hoewel het verdrag ons wel hiertoe verplicht. De Europese Commissie en Europese Raad zijn tenslotte in Brussel gevestigd, net als de Europese diplomaten, werkgeversorganisaties en ngo’s

Op 23 oktober stemde maar liefst 75 procent van de Europarlementariërs voor een resolutie die Europese regeringen vraagt om deze langlopende en geldverkwistende kwestie op te lossen voor de komende zomer. Een vergelijkbare meerderheid van de bij het Europees Parlement werkende ambtenaren en medewerkers is dezelfde mening toegedaan. En nog eens 1,27 miljoen Europese burgers hebben de petitie voor een single seat (singleseat.eu) ondertekend, met het pleidooi om Brussel tot hoofdzetel en enige vergaderplaats van het Europees Parlement te maken.

De officiële zetel van het Europees Parlement in Straatsburg is pure geldverspilling en niet meer van deze tijd. Alleen de Europese regeringen kunnen hieraan een einde maken, door middel van een verdragswijziging.

Tegen de achtergrond van de economische crisis hebben Europarlementariërs altijd gestemd voor het recht om als parlement zelf te bepalen waar en wanneer hij vergadert. Eén en dezelfde vergaderzetel is hierbij altijd het uitgangspunt geweest.

Onze keuze is duidelijk. Het is de beurt aan de Europese regeringsleiders om deze geldverspilling definitief een halt toe te roepen en te kiezen voor een efficiënte en verantwoorde besteding van het Europese budget.

Edward McMillan-Scott (Liberal Democrats, Verenigd Koninkrijk), Alexander Alvaro (FDP, Duitsland) zijn vicevoorzitter van het Europees Parlement. Deze oproep is mede ondertekend door de Europarlementariërs Isabelle Durant (ECOLO, België, vicevoorzitter van het Europees Parlement), Oldrich Vlasak (Obcanská demokratická strana, Tsjechië, vicevoorzitter van het Europees Parlement), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polen), Dan Jorgensen (Socialdemokratiet, Denemarken), Ashley Fox (Conservative, Verenigd Koninkrijk), Bart Staes (Groen, België), Krzysztof Lisek (Platforma Obywatelska, Polen), Göran Farm (Arbetarepartiet- Socialdemokraterna, Zweden), Anna-Maria Corazza-Bildt (Moderata Samlingspartiet, Zweden), Mario David (Partido Social Democrata, Portugal), Lara Comi (Il Popolo della Libertà, Italië), Ulrike Lunacek (Die Grünen - Die Grüne Alternative, Oostenrijk), Judith Merkies (Partij van de Arbeid, Nederland) en Diane Dodds (Democratic Unionist Party, Verenigd Koninkrijk).