'80 procent vindt binnen een jaar weer een baan'

Nederland, Oss, 27-7-2010 Op een raam van een kantoor van Organon heeft een werknemer een stuk mpapier opgehangen met de tekst Baan Gezocht. Deze vestiging van MSD wacht ruim 2000 ontslagen. Men probeert te komen tot een science park, zodat de vele onderzoekers die hier werken toch werk houden. Foto: Flip Franssen/Hollandse Hoogte
Nederland, Oss, 27-7-2010 Op een raam van een kantoor van Organon heeft een werknemer een stuk mpapier opgehangen met de tekst Baan Gezocht. Deze vestiging van MSD wacht ruim 2000 ontslagen. Men probeert te komen tot een science park, zodat de vele onderzoekers die hier werken toch werk houden. Foto: Flip Franssen/Hollandse Hoogte Flip Franssen/Hollandse Hoogte

De aanleiding

PvdA-leider Diederik Samsom werd afgelopen zondag op tv, bij Buitenhof, aangevallen op het sociale gezicht van zijn partij. Presentator Pieter Jan Hagens gaf als voorbeeld de werkloze 45-plussers. Hun aantal, zei Hagens, is sinds 2008 verdubbeld naar bijna 200.000 nu. „Zij hebben geen uitzicht op werk en hun uitkering wordt verlaagd.” Bovendien is in het regeerakkoord tussen PvdA en VVD bepaald dat de ontslagvergoeding wordt beperkt en de duur van de WW verkort. Werklozen komen straks waarschijnlijk na anderhalf jaar op bijstandsniveau terecht. „En ze mogen pas op hun 67ste op AOW rekenen”, zei Hagens. „Welk perspectief biedt u deze mensen?”

Samsom legde uit dat het de bedoeling is dat werklozen zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Daarom is het ontslagrecht aangepast. „Mensen die werkloos worden, krijgen een bedrag mee dat ingezet moet worden om zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden.” Ze kunnen bijvoorbeeld worden omgeschoold. „We maken het ontslagrecht activerender. Dat is heel belangrijk voor die 45-plusser die nu inderdaad een beperkt uitzicht heeft op een nieuwe baan.”

„Er is geen werk, dat is het probleem”, reageerde Hagens. „Die mensen solliciteren zich suf.”

Samsom: „Ik spreek ze. En ze solliciteren zich suf. En gelukkig vindt in dit land 80 procent van de mensen die in de WW belandt binnen een jaar een nieuwe baan.”

Als dat waar is, dan lijkt de verkorting van de WW al minder dramatisch. Meerdere lezers vroegen ons te checken of 80 procent van de mensen die werkloos wordt, inderdaad binnen een jaar een nieuwe baan vindt. En we bekijken hoe dat zit bij de 45-plussers, want daar werd Samsom op aangevallen.

En, klopt het?

De deskundige bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was net met de ‘baanvindduur’ bezig, omdat dit door het nieuwe regeerakkoord zo actueel is. Het CBS heeft de cijfers over 2011 ook al uitgesplitst naar leeftijden. Want dat lijkt de belangrijkste factor bij de tijd die het iemand kost om een nieuwe baan te vinden.

Samsom blijkt het niet helemaal juist te hebben. Niet 80 maar 64 procent van de mensen die in de WW belandt, vindt binnen een jaar een nieuwe baan. Hagens gaf het voorbeeld van de 45-plussers, maar hij had net zo goed de 35-plussers kunnen noemen. De groep tussen 35 en 45 jaar blijkt er namelijk net zo lang over te doen om nieuw werk te vinden als de groep tussen 45 en 55 jaar oud. In die groepen lukt het 64 procent om binnen een jaar weer aan de slag te gaan. Als Hagens zegt „er is geen werk”, dan lijkt dit voor de 45-plusser die nog geen 55 is dus wel mee te vallen.

Voor de groep van 25 tot en met 35 jaar is het vinden van een nieuwe baan wel makkelijker, 75 procent lukt dat binnen een jaar. Bij de groep tussen de 15 en 25 jaar ligt dat percentage nog hoger, op 86 procent. Veruit de grootste pijn zit bij de 55-plussers. Van hen slaagt een minderheid van 34 procent erin binnen 12 maanden nieuw werk te vinden.

Het is hierbij belangrijk op te merken dat dit cijfers over 2011 zijn. In 2009 en 2010 was de baanvindduur voor de verschillende leeftijdsgroepen ongeveer gelijk. Maar dit jaar is de arbeidsmarkt verder verslechterd, waardoor het vinden van een nieuwe baan moeilijker is geworden.

Conclusie

De 45-plussers onder de 55 jaar doen er gemiddeld net zo lang over om een nieuwe baan te vinden als de 35-plussers jonger dan 45 jaar. In deze groepen lukte 64 procent dat vorig jaar binnen twaalf maanden. Voor 45-plussers jonger dan 55 is er dus wel degelijk perspectief. De grootste pijn begint bij 55 jaar en ouder. Van hen slaagt een minderheid van 34 procent erin binnen 12 maanden nieuw werk te vinden.

Als we alle leeftijdsgroepen samen nemen dan blijkt 64 procent binnen een jaar weer aan de slag te gaan. Dat is minder dan Samsom beweerde. De uitspraak van de PvdA-leider dat 80 procent van de mensen die in de WW belandt binnen een jaar een nieuwe baan vindt, beoordelen we dan ook als onwaar.

    • Wilmer Heck