WSW staakt borging corporaties

Opnieuw is er kritiek op de kabinetsplannen voor woningcorporaties. Het Waarborgfonds geeft geen garanties meer voor nieuwe investeringen.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geeft voorlopig geen financiële garanties voor investeringen van woningcorporaties na 2013. Het WSW, dat borg staat voor leningen van corporaties, denkt dat veel sociale huisvesters door het nieuwe regeerakkoord in financiële nood komen.

Het nieuwe kabinet stelt de maximale huren op 4,5 procent van de WOZ-waarde van een woning. Daarnaast legt het kabinet corporaties een verhuurdersbelasting op die oploopt tot twee miljard euro in 2017. De combinatie van de beperking van huurinkomsten en de nieuwe belasting zal corporaties in grote problemen brengen, luidt de kritiek van de sector en deskundigen.

Verder moeten de corporatiesector 700 miljoen euro betalen aan de zogenoemde saneringsheffing voor het noodlijdende Vestia. Dit bedrag wordt verdeeld over bijna 390 corporaties in Nederland.

Volgens eigen berekeningen van het WSW zijn de effecten van het huurplafond, de verhuurdersbelasting en de saneringheffing op de kasstromen van de corporaties „zeer hoog”. Corporaties zouden niet genoeg geld over houden om hun leningen met rentebetalingen af te lossen.

Het gevolg is dat 47 procent van de corporaties bij ongewijzigd beleid in 2013 niet meer aan de toetsingscriteria van het WSW voldoet, oplopend tot 89 procent in 2016, blijkt uit de WSW-berekeningen.

Vóór 1 februari volgend jaar moeten de corporaties hun investeringsprogramma’s bij het WSW indienen. Op basis van deze nieuwe ‘prognoses’ gaat het fonds afzonderlijke gesprekken met corporaties voeren over de ruimte voor geborgde leningen in de komende jaren.

In afwachting van deze gesprekken zet het WSW alle garanties na 2013 „on hold”, zegt directeur beleid Eric Terheggen. Het fonds vindt het onverantwoord om in deze situatie garanties af te geven. „We gaan nieuwe investeringen en herfinancieringen strenger beoordelen”, aldus Terheggen.

Het WSW staat momenteel borg voor circa 86 miljard euro aan uitstaande leningen. Zo kunnen corporaties goedkoper lenen om te kunnen bouwen.