Rutte tempert verwachtingen over kosten Brussel

Nederland zal de komende jaren meer aan de Europese Unie blijven betalen dan het ontvangt. De Tweede Kamer moet volgens premier Mark Rutte geen wonderen verwachten van de begrotingsonderhandelingen in Brussel die momenteel worden gevoerd.

„Het lukt je niet in één top om de netto-betalingspositie te verbeteren”, zei Rutte in een Kamerdebat voorafgaand aan de Eurotop. „Wij zullen hoog blijven scoren (als nettobetaler, red.) zelfs als wij in de komende dagen veel meer zouden binnenhalen dan wij misschien nu denken. Dat is onvermijdelijk, omdat wij nu al heel hoog op staan.”

Tijdens de Eurotop vandaag en morgen proberen de 27 lidstaten het eens te worden over de begroting voor de komende zeven jaar. Nederland behoort met Duitsland, Frankrijke en Italië tot de zogeheten netto-betalers. Het kabinet tracht niet alleen de eigen bijdrage te verlagen, maar wil ook dat Brussel het geld anders uitgeeft. Minder geld voor landbouw en armere landen, meer geld naar innovatie en duurzaamheid.

Een ruime meerderheid van de Kamer steunde Rutte gisteren in zijn streven om net als de afgelopen jaren een korting van 1 miljard op de bijdrage te bedingen. Alleen oppositiepartij PVV vindt die ambitie veel te bescheiden en riep de premier op om meer korting te eisen. „Ik roep de premier op om ten minste 1 miljard extra korting te bedingen. We komen dan qua netto-betalingspositie ongeveer gelijk met Duitsland te staan”, aldus Barry Madlener. Volgens de PVV’er betaalt elke Nederlander 210 euro aan Brussel en een Duitser 140 euro. Rutte gaf toe dat Nederland slecht scoorde op „de lijstjes”, maar tekende tegelijkertijd aan dat er talloze manieren zijn om de bijdragen van landen te berekenen, met verschillende uitkomsten. De vraag van D66 hoeveel Europa Nederland oplevert, onder meer door de grote export, bleef onbeantwoord.