Kabinet stelt de nieuwe pensioenwet met jaar uit

Het gaat een jaar langer duren voordat pensioenfondsen kunnen overstappen naar een nieuw pensioencontract. Daarin staat de hoogte van de pensioenuitkering niet langer vast.

De wijziging moet het stelsel toekomstbestendiger maken. Beoogd wordt dat premies en uitkeringen makkelijker kunnen meeademen met de beleggingsopbrengsten van pensioenfondsen. Maar de daarvoor benodigde wijzigingen zijn volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) „te complex” om volgend jaar al in te voeren.

Kamerleden en deskundigen zijn teleurgesteld over het uitstel. Sinds september mogen pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen berekenen met een hogere rekenrente dan de huidige marktrente. Dat geeft de fondsen meer lucht, omdat hun financiële positie er op papier beter uit ziet. Maar de hogere rekenrente was bedoeld als tijdelijke overgang naar het nieuwe pensioencontract.

Nu dat een jaar wordt uitgesteld maakt D66-Kamerlid Steven Weyenberg zich zorgen. „Van uitstel moet geen afstel komen. De hogere rekenrente is nadelig voor werkenden.”