Het kabinet geeft asielzoekers geen 'valse hoop'

De asielafspraken zorgen voor ongemak tussen coalitiepartners PvdA en VVD. Het CDA: „Ze geven totaal verschillende signalen af.”

Den Haag 21-11-2012 Vanuit het station komen voorbijgangers het tentenkamp zeker tegen. Op de weg vanuit het station op weg naar het Malieveld staat op het kleine plantsoen boven op de tunnel dit tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers. Geen zicht meer op een verblijf in Europa moeten zij terug naar Iran, Irak, Afganistan of andere veelal Arabische bestemming (er waren ook een paar Afrikanen, maar veel minder). De tenten zijn veelal gedoneerd door de Occupy beweging en andere organisaties. De lage tentjes dicht bij de grond tegen de kou, zijn veelal uitgerangeerde verstevigde partytenten. Grote legertent het kamp bestond ongeveer 50/50 uit de hele kleine en deze tenten. Foto Floren van Olden
Den Haag 21-11-2012 Vanuit het station komen voorbijgangers het tentenkamp zeker tegen. Op de weg vanuit het station op weg naar het Malieveld staat op het kleine plantsoen boven op de tunnel dit tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers. Geen zicht meer op een verblijf in Europa moeten zij terug naar Iran, Irak, Afganistan of andere veelal Arabische bestemming (er waren ook een paar Afrikanen, maar veel minder). De tenten zijn veelal gedoneerd door de Occupy beweging en andere organisaties. De lage tentjes dicht bij de grond tegen de kou, zijn veelal uitgerangeerde verstevigde partytenten. Grote legertent het kamp bestond ongeveer 50/50 uit de hele kleine en deze tenten. Foto Floren van Olden

Annemarie Kas

Wat wil het kabinet met uitgeprocedeerde asielzoekers: onverbiddelijk zijn, of ze toch nog een kans geven?

Het debat over het tentenkamp in Osdorp, in de Tweede Kamer gisteren, bleek een voorproefje van hoe de afspraken die VVD en PvdA met elkaar maakten over asiel en immigratie knellen. Vooral voor de PvdA.

Want bij staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) was bepaald geen PvdA-geluid te beluisteren. „De vertrekplicht moet onverkort gelden”, zei hij. Voor elke afgewezen asielzoeker, dus ook voor degenen in een tentenkamp.

Teeven was ook helder over de opvang die de Amsterdamse burgemeester Van der Laan (PvdA) heeft geregeld voor de uitgeprocedeerde asielzoekers. Die opvang „draagt niet bij aan de uitvoering van het vreemdelingenbeleid”. En: „We moeten voorkomen dat valse hoop wordt geboden.” Maar, zei Teeven, Van der Laan is nu eenmaal verantwoordelijk voor de openbare orde. „Hij moest dit dus wel doen.” Maar met die vergoelijking is geen oplossing gevonden voor illegalen die niet terugkunnen naar hun eigen land.

De oppositie had al gauw door hoe coalitiepartners VVD en PvdA zich tot elkaar verhielden: ongemakkelijk. Eddy van Hijum van het CDA: „VVD en PvdA geven totaal verschillende signalen af. De staatssecretaris noemde dat couleur locale, maar ik zie meer een zebra langskomen.”

Malik Azmani (VVD) beweerde meermalen het tegenovergestelde van de PvdA. Azmani: „We zetten het beleid van het vorige kabinet voort. We hebben één concessie gedaan, daar blijft het bij.” Hij bedoelde het kinderpardon voor ‘gewortelde’ asielkinderen. Over opvang voor uitgeprocedeerden was hij onverbiddelijk: „Die steunen we niet. Opvang werkt terugkeer niet in de hand.”

Coalitiegenoot Kadija Arib (PvdA) zei juist: „Er moet opvang zijn voor wie echt niet terug kan naar zijn eigen land. We willen geen mensen op straat.” Maar toen de oppositie daarop doorvroeg, krabbelde ze terug: „Ik kan hier niet zomaar roepen dat de mensen die zijn opgevangen, hier mogen blijven. Daar gá ik niet over.”

Arib vroeg staatssecretaris Teeven om uit te zoeken hoeveel mensen de afgelopen jaren gebruikmaakten van het zogeheten buitenschuldcriterium. Mensen die wel terug willen, maar dat niet kunnen, komen dan alsnog in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Teeven zegde zo’n onderzoek toe, maar was ook hier weer strikt: „Die regeling kan alléén gelden als mensen willen meewerken aan vertrek. En tot nu toe hebben zich nul personen gemeld.”

    • Annemarie Kas