colofon

Het Cultureel Supplement is een bijlage van NRC Handelsblad en verschijnt iedere donderdagBeeld omslag: The Jacksons in 1971. Staand: Marlon, Jermaine. Zittend: Tito, Michael en Jackie. Foto Corbis

Chef: Paul Steenhuis Plv. Chef: Dirk Limburg Vormgeving: Emmelien Stavast en Miriam VieveenEindredactie: Bianca Stigter en Sandra Smallenburg Selectie: Kris Derks

Informatie voor selectie: agenda@nrc.nl Ingezonden brieven: cs@nrc.nl Postadres: Postbus 8987

3009 TH, Rotterdam