Chemisch bedrijf Organik Kimya toch niet stilgelegd door inspectie

BOTLEK - De veiligheidssituatie bij twaalf risicovolle bedrijven in Nederland is nog steeds ver onder de maat, zo blijkt uit onderzoek. Dat heeft staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) donderdag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. foto: Organik Kimya in de Botlek. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT
BOTLEK - De veiligheidssituatie bij twaalf risicovolle bedrijven in Nederland is nog steeds ver onder de maat, zo blijkt uit onderzoek. Dat heeft staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) donderdag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. foto: Organik Kimya in de Botlek. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT Organik Kimya hoeft toch nog niet te sluiten. Foto ANP / Lex van Lieshout

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gisteren ten onrechte gemeld chemiebedrijf Organik Kimya in het Botlekgebied bij Rotterdam stil te hebben gelegd. De inspectie past eerst nog wederhoor toe voordat over het bedrijf een definitief besluit wordt genomen, heeft de Inspectie vandaag bekendgemaakt.

De Inspectie SZW meldde gisteren een verbod aan het chemiebedrijf te hebben opgelegd tot het gebruik van de controlekamer. Ook zou Organik Kimya haar operaties pas weer mogen hervatten als het kon aantonen dat het bepaalde maatregelen had getroffen. Dat blijkt nu onjuist te zijn. In de verklaring staat:

“De Inspectie heeft een voornemen geuit om een verbod tot het gebruik van de controlekamer op te leggen. Na hoor en wederhoor zal een definitief besluit worden genomen.”

De veiligheid kon niet worden gegarandeerd

De veiligheid in de controlekamer zou “volstrekt onvoldoende” gegarandeerd zijn. Dat kan bij een incident met gevaarlijke stoffen grote risico’s met zich meebrengen voor de werknemers in de kamer. De problemen bleken na een onaangekondigde nachtelijke inspectie bij het bedrijf op 9 november door een team toezichtouders van onder meer de Inspectie SWZ, het waterschap Hollandse Delta, Milieudienst DCMR en Rijkswaterstaat.

De inspecteurs constateerden toen tekortkomingen op het gebied van veiligheid. Vervuild afvalwater werd onbeheerst geloosd en de DCMR constateerde ook overtredingen bij de opslag en etikettering van gevaarlijke stoffen.

Organik Kimya maakt onder meer polymeeremulsies en speciale chemicaliën. Het in 1965 opgerichte bedrijf gebruikt daarbij gevaarlijke stoffen. Het bedrijf kwam vorig jaar ook al op een zwarte lijst te staan van bedrijven waar de veiligheid onder de maat is, na een quickscan onder vierhonderd bedrijven.

    • Anouk van Kampen