Zes onderwijsinstellingen met ongedekte derivaten

De VU is het meest in de problemen.

Rotterdam. Drie scholen in het mbo en drie universiteiten lopen grote financiële risico’s omdat zij in het bezit zijn van derivaten zonder dat daar een lening tegenover staat. Derivaten worden gekocht als verzekering tegen stijgende rente op een lening. Bij deze instellingen is de corresponderende lening echter nooit afgesloten, veelal doordat geplande bouwprojecten niet doorgingen. Dit soort ongedekte derivaten zijn tegen de beleggingsregels voor scholen.

Dit blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie dat minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) gisteren naar de Kamer stuurde.

De Vrije Universiteit is het zwaarst in de problemen. Zij staat in totaal voor 80 miljoen euro in de min. In totaal maakt ongeveer eenderde van de instellingen in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs gebruik van derivaten.

Minister Bussemaker schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de regels gaat aanscherpen. Het blijft toegestaan voor instellingen om zich in te dekken tegen renteschommelingen, maar speculeren voor winst wordt verboden. Daarnaast moeten banken onderwijsinstellingen als niet-professionele belegger gaan beschouwen. Hierdoor heeft een bank een uitgebreide zorg- en voorlichtingsplicht.

Het rapport van de inspectie dat Bussemaker gisteren naar de Kamer stuurde, bevat een opvallende fout. Er wordt ten onrechte vermeld dat ook de Universiteit van Amsterdam ongedekte derivaten heeft. NRC