Waarom wil mijn personeel geen kerststukjes maken?

Een horecamanager (34) uit Deventer mailt: „Ik wil mijn personeel graag betrekken bij ons bedrijf. Nu heb ik al een paar bijeenkomsten georganiseerd om de ontwikkelingen van het bedrijf te laten zien en ook heb ik een kerstdecoratieworkshop als teambuilding voorgesteld. Helaas ben ik degene die het meest enthousiast is. De eerste vraag van het personeel is of ze dit binnen werktijd of in eigen tijd moeten doen. Als voormalig zelfstandig ondernemer valt mijn mond open. Mag ik ze dwingen? Moet ik maatregelen nemen bij zoveel nonchalance?”

„Deze mevrouw denkt te veel vanuit haar eigen koker”, concludeert Myrte Ferwerda, managing director bij adviesbureau Berenschot. „Als je aan teambuilding doet, betrek dan het team hierbij. Laat hen bepalen wat ze willen doen in plaats van dat zelf voor ze te bedenken. Deze manager heeft een bepaald doel voor ogen, maar dat maakt ze niet genoeg duidelijk aan haar medewerkers. Zij wil dat ze een positief beeld uitstralen naar de buitenwereld; dat moet je ze vertellen. Medewerkers voelen haarfijn aan wat je agenda is. Wees eerlijk en open. Maak ze verantwoordelijk en leg ze niks op; dat stuit op verzet. Je kunt ze vertellen waar je heen wilt met het bedrijf en wat zij daaraan kunnen bijdragen. Dan kunnen ze gemotiveerd raken en verdwijnen ook de vragen over werktijden.”

Haar collega Niels-Ingvar Boer, senior consultant bij Berenschot vult aan: „De ene medewerker vindt fijne collega’s belangrijk, een ander goede resultaten. Iedereen heeft andere beweegredenen om naar zijn werk te gaan. Het heeft dus weinig zin je eigen motivatie te projecteren op anderen. Het organiseren van een kerstdecoratieworkshop sluit kennelijk aan bij de eigen behoeftes van deze manager, maar niet bij die van de anderen.

Anne-Bregje Huijsmans, organisatieadviseur bij Ten Have Change Management, zegt dat het effect van teambuildingbijeenkomsten niet moet worden overschat. „Onderzoek laat zien dat wat er feitelijk op de werkvloer gebeurt en hoe medewerkers hun gedrag onderling op elkaar afstemmen. Medewerkers vragen zich bij initiatieven op het werk af wat het hun oplevert.”

Besteed niet te veel aandacht aan het deel van de groep dat niet gemotiveerd is, zegt Huijsmans. „Richt je op de mensen die wel willen en stimuleer dat. Ga met die groep gericht aan het werk. Als ze enthousiast terugkomen van een bijeenkomst, dan zullen de volgende keer meer mensen meegaan. Mensen zijn niet bang voor verandering, ze willen het begrijpen. Vanuit begrip ontstaat energie en dan komen dingen vanzelf op gang. Richt je dus vooral op de groep die mee wil doen en honoreer het gewenste gedrag.”

Ook een kwestie op het werk? Mail naar werk@nrc.nl. Kijk voor meer antwoorden ook op nrc.nl/carrière

    • Alex van der Hulst