Toch geen vrouwen in ambt bisschop

De Church of England zal voorlopig geen vrouwen tot bisschop wijden. Een voorstel hierover is gisteren door de synode afgewezen.

Het betekent dat de nieuwe aartsbisschop, Justin Welby, bij zijn aantreden in januari een kerk in beroering aantreft. Hij twitterde gisteravond dat het ‘a very grim day’ – een heel akelige dag was geweest.

Het debat over vrouwelijke bisschoppen duurt al tien jaar, en verdeelt de 1,7 miljoen regelmatige kerkgangers hevig. Vrees bestaat ook dat de meer seculiere gelovigen zich nu zullen afkeren van de Church of England. In 42 van de 44 bisdommen is een meerderheid van de gelovigen voor vrouwelijke bisschoppen.

Bisschoppen (44 voor, 3 tegen en twee onthoudingen) en priesters (148 voor, 45 tegen) stemden gisteren in grote meerderheid voor vrouwelijke bisschoppen. Maar onder de leken werd de benodigde tweederde meerderheid op zes stemmen na niet behaald. Alleen als in alle drie gremia een tweederde meerderheid was geweest, was het voorstel aangenomen.

Vooral evangelicals (de evangelische stroming binnen de Church of England) en conservatieve anglicaanse katholieken zijn op theologische gronden tegen de wijding van vrouwen. Ze hielden gisteren de goedkeuring in de synode tegen. Gepassioneerde toespraken van zowel de huidige aartsbisschop, Rowan Williams, als Welby, deden hen niet van gedachten veranderen.

De tegenstanders toonden zich tevreden met de uitkomst, die volgens een van de woordvoerders „recht doet aan alle verschillen in de kerk”. Ze zeiden gisteren te betreuren dat het zover was gekomen dat dit „onduidelijke en oneerlijke voorstel” in stemming was gebracht.

Bij de voorstanders waren er gisteren tranen. Campagnegroep Watch (Women and the Church) had het over „een verschrikkelijke klap” en „een tragische dag voor de kerk, zeker na alle pogingen tot compromis.”

Sinds 1992 kunnen vrouwen in de Church of England priester worden. Inmiddels is een derde van de geestelijken vrouw.

In andere anglicaanse landen, waaronder Canada, Australië en Kenia, kunnen vrouwen wel tot bisschop worden gewijd. Pas in 2015 is er weer een kans om een motie over vrouwelijke bisschoppen voor de synode te krijgen.