Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Raad van State: GroenLinks moet Wob-wetsvoorstel aanpassen

DEN HAAG - De Raad van State op het Binnenhof, het hart van de Nederlandse democratie. Binnenkort weer het toneel van de strijd om de macht, als Nederlanders kiezen voor een nieuwe Tweede Kamer. ANP ROBIN UTRECHT raad van state
DEN HAAG - De Raad van State op het Binnenhof, het hart van de Nederlandse democratie. Binnenkort weer het toneel van de strijd om de macht, als Nederlanders kiezen voor een nieuwe Tweede Kamer. ANP ROBIN UTRECHT raad van state De Raad van State is kritisch over het wetsvoorstel van GroenLinks. Foto ANP / Robin Utrecht

De Raad van State is kritisch over de nieuwe Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang, die is geschreven door voormalig GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters. De raad is het ermee eens dat de wet kritisch tegen het licht moet worden gehouden, maar vindt dat de knelpunten niet in de wet zelf liggen maar bij de uitvoering, meldt Nu.nl.

Peters wil met het initiatiefwetsvoorstel overheden en semi-overheden transparanter maken en het recht op toegang tot publieke informatie verankeren. In haar voorstel wordt onder meer de toegang tot publieke informatie een recht, in plaats van een gunst. Ook zou bepaalde informatie actief openbaar gemaakt moeten worden.

Alles wat met publiek geld wordt gefinancierd, zou volgens het voorstel in principe openbaar moeten zijn, met uitzondering van de rechterlijke macht. Nu hoeven bedrijven als NS en Prorail geen publieke verantwoording af te leggen en documenten beschikbaar te maken. Ook stelt de partij voor dat er een onafhankelijke informatiecommissaris wordt aangesteld die toezicht houdt op openbaarheid.

In een advies over het initiatiefwetsvoorstel dat woensdag openbaar is gemaakt schrijft de Raad van State dat GroenLinks beter moet toelichten waarom de huidige wet niet voldoet. De raad heeft verder kritiek op de uitbreiding van de overheidsorganen die onder de wet zouden moeten gaan vallen op en de uitvoerbaarheid en financiële gevolgen van het voorstel. De Raad van State adviseert GroenLinks het voorstel aan te passen.

GroenLinks laat in een reactie weten er ondanks het “pittige advies” vertrouwen in te hebben “nut en noodzaak” van de wet te kunnen aantonen. De partij hoopt in het voorjaar de reactie op het advies van de Raad van State klaar te hebben. Tweede Kamerlid voor GroenLinks Linda Voortman tweette:

Twitter avatar lindavoortman Linda Voortman RvS redeneert in reactie #groenlinks wet over wob vooral vanuit infogevers. Wij willen positie infovrager versterken! http://t.co/vSYKscHY

Dit is wat GroenLinks wil:

  • Toegang tot overheidsinformatie wordt een recht in plaats van een gunst.
  • Informatie moet sneller beschikbaar komen en het aantal uitzonderingen op vrij te geven informatie wordt beperkt.
  • Alle informatie en data waarover overheden beschikken, moeten voortaan online komen. Zoals informatie van de onderwijsinspectie over scholen, prestaties van energiebedrijven of informatie van gemeenten.
  • Alle publieke én semipublieke instanties moeten onder de Wob gaan vallen: van ziekenhuizen tot nutsbedrijven, van onderwijsinstellingen tot de Tweede Kamer en de Raad van State.
  • Nederland moet een onafhankelijke informatiecommissaris krijgen, die gaat toezien op het gebruik van de wet. Die persoon krijgt een zelfde status als de Nationale Ombudsman nu heeft en mag onder meer in twijfelgevallen bepalen of informatie wel of niet openbaar moet worden.