Kabinet stelt nieuwe pensioenregels met een jaar uit

DEN HAAG - PvdA-Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma tijdens de presentatie van de voorstellen voor De Nieuwe Vakbeweging (DNV). Klijnsma geeft leiding aan de kwartiermakers, die het advies over een nieuwe vakbeweging hebben voorbereid. ANP ROBIN UTRECHT
DEN HAAG - PvdA-Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma tijdens de presentatie van de voorstellen voor De Nieuwe Vakbeweging (DNV). Klijnsma geeft leiding aan de kwartiermakers, die het advies over een nieuwe vakbeweging hebben voorbereid. ANP ROBIN UTRECHT De invoering van de nieuwe pensioenregels gaat een jaar later in. Foto ANP / Robin Utrecht

De invoering van de nieuwe pensioenregels is een jaar uitgesteld. Dat schrijft staatssecretaris van Sociale Zaken Jette Klijnsma vandaag aan de Tweede Kamer.

De nieuwe regels zouden per 2014 ingaan, maar dat wordt nu 2015.

Klijnsma:

“De uitwerking van de nieuwe wetgeving kost meer tijd dan aanvankelijk werd gedacht. Het gaat om zeer complexe materie en een belangrijk onderwerp waar ik graag zorgvuldig mee wil omgaan.”

Werkgeversorganisaties vrezen opnieuw ‘crisisjaar’ door uistel

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen dat door het uitstel 2014 opnieuw een ‘crisisjaar’ wordt voor de pensioenen. Ze wijzen erop dat de afgelopen jaren ‘met veel kunst en vliegwerk’ is voorkomen dat pensioenpremies enorm zouden gaan stijgen en er op grotere schaal zou moeten worden afgestempeld.

Omtzigt : nog meer onzekerheid

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt reageert teleurgesteld op het uitstel. “Dit zorgt voor nog meer onzekerheid voor de pensioenen en dat is slecht”, stelt hij.

“Wij willen snel opheldering van de regering waarom de hele pensioensector een jaar extra onzekerheid en onduidelijkheid krijgt.”

Hoogduin: Uitstel is slecht

Ook oud-DNB-directeur Lex Hoogduin, hoogleraar economie, noemt uitstel onverstandig:

Twitter avatar lexhoogduin lex hoogduin Nu pensioenwijzigingen jaar uitgesteld. Slecht. Zaak is urgent. Rekening bestaand stelsel erkennen en verdelen. Streep door pens akkoord1
Twitter avatar lexhoogduin lex hoogduin Dan zo snel mogelijk echte modernisering. Meer keuze voor deelnemers en veel meer transparantie. Individuele rekeningen.2

De nieuwe regels voor pensioenfondsen

In NRC Handelsblad werd onlangs het pakket aan maatregelen nader toegelicht:

De financiële positie van de pensioenfondsen blijft verslechteren. Om grote kortingen op de pensioenen en extra premieverhogingen te voorkomen, hebben het ministerie van Sociale Zaken en De Nederlandsche Bank de volgende maatregelen voorgesteld:

  • De rekenrente gaat omhoog, maar dat geldt pas voor verplichtingen over twintig tot zestig jaar. Door de lage rente van dit moment zijn pensioenfondsen gedwongen om met een lage rente te rekenen: daarom moeten zij relatief veel vermogen hebben om aan latere verplichtingen te voldoen. Een directe verhoging van de rekenrente zou nadelig uitpakken voor jongere generaties.
  • Pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad mogen in 2013 een adempauze nemen. Zij hoeven minder snel hun dekkingsgraad te verhogen, waardoor premiestijgingen beperkt kunnen blijven. In ruil daarvoor moeten ze maatregelen nemen: bijvoorbeeld door volgend jaar 67 jaar te nemen als richtlijn voor de pensioenleeftijd.
  • Pensioenfondsen krijgen de mogelijkheid om noodzakelijke verlagingen van pensioenen over meerdere jaren te spreiden en te beperken tot maximaal 7 procent per jaar. Zulke kortingen zijn veelal in april aangekondigd: verdere kortingen hoeven dit jaar daarom niet te worden doorgevoerd.
  • Pensioenfondsen mogen de pensioenen pas weer volledig indexeren, dus aanpassen aan de inflatie, op het moment dat de dekkingsgraad 110 procent is. Tot nog toe mocht een pensioenfonds al gaan indexeren als de dekkingsgraad 105 procent bedroeg. De gemiddelde dekkingsgraad van alle pensioenfondsen lag in augustus op 97 procent.

Kamerbrief