Gemeenten niet klaar voor controle op alcohol

Tientallen Nederlandse gemeenten zijn niet goed voorbereid op de komst van de nieuwe Drank- en Horecawet. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant. Gemeenten kampen met een gebrek aan geld en tijd om het toezicht op alcoholverkoop vóór 1 januari 2013 goed te regelen, zeggen organisaties die gespecialiseerd zijn in alcoholwetgeving.

Per 1 januari aanstaande zijn gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor het toezicht op alcoholverkoop. Zij nemen die taak over van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Gemeenten moeten supermarkten en horeca bijvoorbeeld controleren op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de zestien.

Volgens Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, lijken veel gemeenten er „niet geheel van doordrongen” dat handhaving van de alcoholwet vanaf 1 januari echt op hun bordje ligt. „Jarenlang is de decentralisatie van de Drank- en Horecawet naar de gemeenten uitgesteld”, zegt hij.

In opdracht van het ministerie van VWS voert STAP met het Trimbos Instituut gesprekken met gemeenten over de komst van de nieuwe alcoholwet. Van Dalen: „Er zijn genoeg gemeenten die zich zeer inspannen om zich in de drankwet te verdiepen. Maar ik spreek ook gemeenteambtenaren die zeggen: wat is eigenlijk het probleem? In onze gemeente zijn toch nooit rellen of comazuipers?”

Neem gemeente Opsterland, Friesland. Een communicatieadviseur laat weten dat het „te vroeg” is om inhoudelijk in te gaan op de manier waarop de gemeente de wet gaat handhaven. Ook een opsporingsambtenaar is nog niet in beeld. „We kijken nog hoe we dat gaan aanpakken.” Ook Nijmegen liet onlangs aan deze krant weten dat er „nog geen sprake is van een concreet plan” over de handhaving van de wet.

Jan van Dieren, verantwoordelijk voor drank- en horecawetgeving bij adviesgroep BMC, verwacht grote verschillen tussen gemeenten. Een actief en streng alcoholbeleid in de ene gemeente, een welwillende houding in de plaats verderop – vooral als die gemeenten hun beleid onderling niet afstemmen.

Lees meer op pagina 7