Ekkart Fonds voor kunst-onderzoek

De Vereniging Rembrandt en de Nederlandse Museumvereniging hebben samen een fonds voor kunsthistorisch onderzoek opgericht, het Ekkart Fonds. Aan alle Nederlandse musea die worden gesteund door de Vereniging Rembrandt is gevraagd om een financiële bijdrage. Ze hebben hier „ondanks de financieel moeilijke tijden ruimhartig gevolg aan gegeven”, meldt de Vereniging Rembrandt. Daardoor beschikt het Ekkart Fonds inmiddels over ruim 100.000 euro.

Het is de bedoeling dat er uit het fonds ten minste vijf grote beurzen van worden bekostigd die musea in staat stellen om een substantieel wetenschappelijk onderzoek te laten uitvoeren naar een kunsthistorisch onderwerp.

Het nieuwe fonds is genoemd naar prof. dr. Rudi Ekkart, als dank voor zijn jarenlange inzet voor de Nederlandse musea en voor het Nederlands openbaar kunstbezit. De instelling van het fonds was voor Ekkart een verrassing. Het nieuws werd gisteren aangekondigd nadat hij de Rembrandtlezing had uitgesproken in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.

Ekkart nam met de lezing afscheid als directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) en als bestuurslid van de Vereniging Rembrandt. Hij wordt voorzitter van de adviescommissie aan wie de aanvragen voor de beurzen worden voorgelegd.

Ekkart stelde tijdens de Rembrandtlezing ‘Bewust verzamelen’ de vraag wat de gevolgen van bezuinigingen en het stellen van andere prioriteiten zullen zijn voor het verwervingsbeleid van de musea. Door deze bezuinigingen staat de ruimte voor onderzoek en inhoudelijke kennis bij veel musea ernstig onder druk staat.