De knapste koppen

In de Nationale DenkTank zoeken superstudenten naar oplossingen voor problemen.

De muur hangt vol met aantekeningen uit brainstormsessies. ‘McDrive nu onbewust’ , staat op een van de gele post-its. ‘Arie Boomsma = gezond, fit, vegetarisch & sexy’. En: ‘Wij zijn niet voor spek, wel voor bonen’.

Op een andere muur: ‘successen week 4’:

-Externe adviseurs gesproken

-Visualisatie voedselstadhuis staat

-Knoop doorhakken + concreet plan consuleren

-Brainstorm menu gedaan

-Grote namen onze ideeën voorleggen.

We zijn op het Science Park in Amsterdam-Oost, op de tweede verdieping van het Nikhef-gebouw. Dit is het hoofdkwartier van de Nationale DenkTank. Hier zitten 21 veelbelovende academici en promovendi in kantoorruimtes plannen te maken voor het verduurzamen van de voedselketen.

Na drie maanden van onderzoek, werkbezoeken en ideeënontwikkeling neemt de druk toe: op 10 december is de eindpresentatie van het project, in een kas in Aalsmeer. Zeshonderd experts uit de voedselindustrie zijn uitgenodigd.

De DenkTank is opgedeeld in vier ploegen: team consumens, team supermarkt, team grondstof en team strategie. Zes leden van team consumens – ze spreken liever over mens dan consument – vergaderen deze ochtend in een rommelige kamer over de voorbereidingen voor de presentatie. Casual kleding, laptops en iPads in de aanslag, een flip-over voor notities staat vol geklad. De drie andere teams zitten in werkruimtes druk te werken achter hun computer.

Een select clubje superstudenten, de slimste koppen van de klas, de leiders van morgen, denktankers; het is maar net hoe je ze wil noemen. Ieder jaar worden de talentvolste jongeren geselecteerd voor de Nationale DenkTank om oplossingen te vinden voor een taai, maatschappelijk probleem. Maar waarom geven zij zich op? En wat heb je er als (ex-)student aan, behalve dat het goed staat op je cv?

We vragen het deelneemster Esther van Duin (25), die neurobiologie studeerde en binnen de DenkTank onlangs een carrièreavond organiseerde. Veel denktankers doen mee om ook eens buiten het beroepsveld van hun eigen studie te kijken. „Het is een soort oriëntatiefase om te zien wat je wilt”, vertelt Van Duin in de keuken van het kantoor van de DenkTank. Dat geldt ook voor haar. „Het beroep van wetenschapper staat relatief ver af van wat er op dit moment in de maatschappij speelt. Ik zie de wetenschap nog steeds als een mogelijk werkveld, maar ben me ook aan het oriënteren op andere sectoren en daar helpt de DenkTank enorm bij.”

Veel komt samen bij de DenkTank, zegt Van Duin: het bedrijfsleven, de consultancy-aanpak (snel tot resultaat komen), hoe de overheid functioneert en het betere lobbywerk. „Je komt in aanraking met sectoren waar je tijdens je studie normaal niet mee te maken hebt.”

De denktankers hebben allemaal een verschillende studieachtergrond. Er zit van alles bij: van een econoom tot een chemicus, van een sterrenkundige tot een historicus. Het idee hierachter is dat de verschillende deelnemers vanuit een ander perspectief naar het onderwerp kijken, en zo tot originele oplossingen komen.

De DenkTank is een plek om je te ontwikkelen, maar tegelijkertijd een springplank naar een topbaan. Er zijn diverse partners verbonden aan het project en zij hebben interesse in de talenten. „Het gebeurt regelmatig dat een van onze partners een student aanneemt”, zegt Lotte Wendt, algemeen manager van Stichting De Nationale DenkTank. Zij is onder de indruk van de deelnemers. „Soms gebeurt het dat ze ons bij het sollicitatiegesprek wegblazen, zo ambitieus en intelligent zijn ze.”

De deelnemers blijven er het gehele project bij. Ze worden begeleid door twee consultants van McKinsey & Company, één van de partners van de DenkTank. Vorig jaar werd de arbeidsmarkt van de toekomst onderzocht, in 2010 ging het over het vertrouwen in de publieke instanties. Er is een netwerk met oud-denktankers die elk jaar samenkomen en waarmee verschillende activiteiten worden ondernomen.

De jongeren bouwen een sterk netwerk op tijdens de drie maanden, vertelt Van Duin. „Alle deuren gaan voor ons open. Met een schatkist aan contacten loop ik straks de deur uit.” De denktankers zullen elkaar ook blijven opzoeken nadat het project is afgerond. Naast haar aan tafel zit Laura de Landgraaf (24), studente psychologie. Van Duin: „Als Laura professor in de psychologie is, en ik politica, blijven we contact met elkaar houden. Zo intensief is de samenwerking, je bouwt echt iets moois met elkaar op.” Sommige deelnemers beginnen ook samen een bedrijf.”

Goed samenwerken is essentieel voor de DenkTank – het is een van de belangrijkste criteria om toegelaten te worden. Ruzies zijn er nog niet geweest, wel veel heftige inhoudelijke discussies. De Landgraaf: „Ik zie er tegenop om straks in mijn eentje mijn scriptie te moeten schrijven, zonder het enthousiasme en de feedback van de andere denktankers. Beter dan dit wordt het niet.”

    • Steven Verseput