Church of England: geen vrouwen als bisschop

Vrouwen mogen niet tot bisschop gewijd worden in de Church of England, de Anglicaanse staatskerk van het Verenigd Koninkrijk.

Londen. De beslissing om geen vrouwelijke bisschoppen toe te laten in de Church of England vormt het sluitstuk van een tien jaar durende verhitte discussie. Maandag en dinsdag kwam de algemene vergadering van bisschoppen, geestelijken en leken samen om te beslissen of het vrouwelijke bisschoppen zou toestaan. Het voorstel kreeg niet de vereiste tweederde meerderheid. De bisschoppen en de priesters waren voor, maar onder de leken was geen tweederde meerderheid. Justin Welby, de nieuwe aartsbisschop van Canterbury, de geestelijk leider van de Church of England en het hoofd van de Anglicaanse Kerk, was voorstander van vrouwelijke bisschoppen.

De tegenstanders van vrouwelijke bisschoppen bestaan uit twee groepen: de zogeheten evangelicals (de evangelische stroming) en conservatieve katholieke anglicanen. De eersten beroepen zich op de Bijbel en wijzen erop dat Jezus geen vrouwelijke apostelen had. De anglokatholieken noemen het theologisch onmogelijk dat vrouwen priesters zouden kunnen wijden en dreigen over te lopen naar Rome. Het Vaticaan heeft sinds vorig jaar een speciale wijdingsprocedure voor ex-Anglicanen.

De Anglicaanse kerk in Afrika toonde zich een paar dagen eerder een stuk progressiever. In Swaziland werd de vrouwelijke priester Ellinah Wamukoya zaterdag gewijd tot bisschop. NRC