België bezuinigt extra en brengt tekort op 2,15 pct.

België heeft zijn begro- ting voor 2013 rond. Het tekort gaat omlaag, maar de staatsschuld blijft relatief groot, evenals de structurele problemen.

Bijna zes weken lang was er in de regering van premier Elio Di Rupo ruzie over gemaakt, maar sinds gisteren heeft België dan toch een nieuwe begroting. Er wordt 3,44 miljard euro extra bezuinigd, waardoor het begrotingstekort zou moeten uitkomen op 2,15 procent.

Na een vergadering die zeventien uur had geduurd, tot ’s ochtends vroeg, verscheen Di Rupo glimlachend op een persconferentie: de begroting kwam er veel later dan de bedoeling was, maar nog vóór de Europese top van morgen en overmorgen over de EU-begroting.

Di Rupo wilde niet triomfantelijk doen; het was moeilijk genoeg geweest. Maar België, zei hij, bezuinigt dit jaar en volgend jaar in totaal meer dan 18 miljard euro. Eerder was al over 14,5 miljard aan ombuigingen afgesproken. „We versterken onze positie in het koppeloton. We doen het met ons begrotingstekort beter dan landen als Groot-Brittannië, Nederland en Frankrijk”, zei Di Rupo.

België komt met een lange rij maatregelen, zoals: tabak en alcohol worden duurder, lonen worden twee jaar lang gematigd, belasting op inkomsten uit kapitaal stijgt, post en spoorwegen krijgen minder geld, bezuinigingen op sociale zekerheid, en er komt een regeling waardoor belastingontduikers alsnog aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Driehonderd miljoen euro wordt gebruikt om loonkosten te verlagen.

Aan journalisten op straat, buiten het kantoor van Di Rupo, legden liberale, socialistische en christen-democratische ministers uit wat er allemaal niet doorging: er komt géén (tijdelijk) eind aan de koppeling van lonen aan prijsstijgingen, geen btw-verhoging, Pinkstermaandag verdwijnt niet als vrije dag, er komt geen vermogensbelasting.

Bij de denktank Itinera in Brussel zegt econoom Ivan Van de Cloot dat dat precies het probleem is van de regering-Di Rupo: „Hun grootste prestatie vinden de politici wat ze van de ander hebben tegengehouden. We zitten met een moeilijke coalitie: de Franstalige socialisten en de Vlaamse liberalen zijn twee extremen. In Nederland heeft de coalitie een uitruil gedaan. Wij hebben een lange boodschappenlijst van kleine bezuinigingen, omdat we het over grote niet eens konden worden.”

Het is waar, zegt Van de Cloot ook, dat het begrotingstekort in België lager is dan het gemiddelde in Europa. „Maar dat moet je zien in het licht van onze grote staatsschuld: 100 procent van het nationaal inkomen, vergelijkbaar met de schuld van de zwakke landen in Europa. Om die onder controle te houden, moeten we ons begrotingstekort laag houden. Nu scoren we nog redelijk goed, omdat de rente voor België laag is. Dat gaf ons meevallers.”

Er is nog iets: in België is meer dan 80 procent van het tekort structureel. Van de Cloot: „In de meeste andere landen is dat veel minder, in Frankrijk is het 60 procent, in Nederland zo’n 65 procent. Als de conjunctuur stijgt, hebben die landen daar een veel groter voordeel van dan wij. Onze regering neemt ook veel eenmalige maatregelen: dat is eenderde van de begroting. Dan moet je voor 2014 weer iets nieuws bedenken.”