Ozb stijgt in 2013 opnieuw terwijl WOZ daalt, VEH pleit voor nieuw systeem

De woningprijzen zijn de afgelopen jaren gemiddeld 10 procent gedaald, maar de belasting erop blijft maar stijgen. Foto ANP / Erik van 't Woud

In 2013 daalt de WOZ-waarde van woningen opnieuw, maar stijgt de aanslag onroerendezaakbelasting. De ozb komt gemiddeld 2,7 procent hoger uit, blijkt uit cijfers van Vereniging Eigen Huis.

VEH wil daarom een ander systeem. Nu houdt de WOZ geen gelijke tred met de dalende woningwaarde. De vereniging wil dat zowel huurders als kopers gaan betalen waarbij het aantal inwoners van een gemeente bepalend is voor het tarief.

VEH deed onderzoek in meer dan honderd gemeenten. Terwijl de WOZ-waarde voor het derde opeenvolgende jaar daalt, betalen huizenbezitters gemiddeld 263 euro onroerendezaakbelasting. Vorig jaar was dat 256. De WOZ-waarde daalt met gemiddeld 4,1 procent.

Gemeentelijke belastingen volgend jaar gemiddeld 711 euro

De ozb is gemeenteafhankelijk en wordt veelal verhoogd om begrotingen rond te krijgen na bezuinigingsgolven. De gemeenten Het Bildt, De Marne en Valkenburg aan de Geul worden het hardst getroffen: daar gaat de belasting 10 procent omhoog.

De NOS vertaalt de stijging, inclusief riool- en afvalstoffenheffing, naar een extra last van 13 euro per jaar voor een gezin. Dat bedrag zou uitkomen op gemiddeld 711 euro per jaar.