ING mag het wat rustiger aan doen

De strafmaatregelen die ING door de Europese Commissie kreeg opgelegd worden versoepeld.

En weer maakte bank en verzekeraar ING vandaag bekend dat er een onderdeel is verkocht. In Thailand heeft het concern haar vermogensbeheerder verkocht aan UOB Assets Management. Het onderdeel van de bank beheert 2,9 miljard euro aan vermogen. De verkoop levert ING een bedrag van 10 miljoen euro op.

Het laatste jaar gaat er geen maand voorbij of het bedrijf maakt de verkoop van een of ander onderdeel bekend. In oktober werden in Hong Kong, Thailand en Macau verzekeringsonderdelen verkocht. In Maleisië gingen de verzekeringsonderdelen van de hand. In Canada werd ING Direct Canada verkocht, net als in het Verenigd Koninkrijk.

Het past allemaal bij de opdracht die ING van de Europese Commissie kreeg, nadat de bank en verzekeraar in 2008 en 2009 staatssteun had ontvangen. De bank en verzekeraar kreeg in oktober 2008 een eerste kapitaalinjectie van 10 miljard euro van de Nederlandse staat. Een paar maanden later bleek ING opnieuw steun nodig te hebben. De waarde van een pakket met Amerikaanse hypotheken was door de kredietcrisis zo sterk gedaald, dat de balans van ING snel versterkt moest worden. Uiteindelijk nam de staat 80 procent van het economisch eigendom, met bijbehorende risico’s, van ING over.

Vervolgens verbond de Europese Commissie eisen aan de staatssteun: ING moest kleiner, overnames waren verboden zolang het bedrijf staatssteun genoot en het mocht in de markt niet stunten met de laagste tarieven.

ING tekende bezwaar aan tegen de strafmaatregelen omdat die volgens de bank en verzekeraar veel strenger waren dan de maatregelen die andere banken vanwege steun kregen opgelegd. Ondertussen ging ING echter wel voortvarend aan de slag met het opknippen van het concern.

Maar gisteren kreeg ING van de Europese Commissie te horen dat het wat rustiger aan mag doen. Het afstoten van onderdelen mag langer duren. Het restant aan staatssteun van 3 miljard plus 1,5 miljard boete mag later afgelost worden. En de WestlandUtrecht Bank, een hypotheekbank, hoeft niet langer verkocht te worden. Dat blijkt in de huidige marktomstandigheden namelijk tamelijk onmogelijk.

Deze beslissing van de Europese Commissie levert Nederland een nieuwe bank op. Van de hypotheekportefeuille van WestlandUtrecht van 36,4 miljard euro wordt 2,6 miljard overgeheveld naar de Nationale Nederlanden bank. Deze NN Bank moet een middelgrote bank worden die concurreert op het gebied van hypotheken, sparen en verzekeren. De Europese Commissie heeft ook het verbod op prijsleiderschap in Nederland geschrapt, zodat de bank weer mag concurreren met rentetarieven. Op papier moet de consument dus gaan profiteren van de beslissing van de Europese Commissie. Meer concurrentie, lagere tarieven.