Correcties en aanvullingen

Utrecht

Onder de ingezonden brief Waarom staat die nota bij de lunches in Lux? (17 november, Opinie&Debat, pagina 11) staat dat Merlijn Kerkhof in Amsterdam woont. Hij woont in Utrecht.