Paus: de wereld vergaat niet

Tijdens zijn wekelijkse toespraak op het Sint Pietersplein in Rome, heeft paus Benedictus een zorg weggenomen: de wereld vergaat niet op 21 december. Verscheidene groepen voorspellen op die datum het einde der tijden. Zij baseren zich daarbij op de Mayakalender, die op 21 december afloopt. Weliswaar staan er volgens Benedictus ook in de Bijbel apocalyptische passages. Maar volgens de paus beschrijven deze niet het einde van de wereld en gebruikt Jezus apocalyptische beelden ook nooit profetisch. Integendeel: Jezus wilde niet dat zijn discipelen zich bezighielden met dergelijke voorspellingen. NRC