NOS: in 60 procent van de huurwoningen zit asbest

Het asbestvrij maken van alle huurwoningen zou 3,8 miljard euro kosten, becijferde de NOS. Maar asbest kan geen kwaad, zolang er niet in wordt gezaagd of geboord.

Zes op de tien woningen die corporaties verhuren bevatten asbest. Dat meldde de NOS gisteren op basis van een rondgang onder 122 woningcorporatiesnaar aanleiding van de asbestvondst in Utrechtse woningen deze zomer. Toen moesten in Kanaleneiland honderden mensen hun huis verlaten.

Het asbestvrij maken van alle huurwoningen zou 3,8 miljard euro kosten, becijferde de NOS. Woningbouwverenigingen hebben zo’n 2,4 miljoen woningen in bezit. In het leeuwendeel van de gevallen gaat het om een relatief ongevaarlijke asbestvariant, die pas risico’s oplevert als erin wordt gezaagd of geboord.

Grofweg de helft van de corporaties weet waar de asbest zit. Zij hebben een inventarisatie gemaakt. Asbest, blijkt daaruit, komt onder meer voor in brandwerende platen bij verwarmingsketels, in vloerluiken, ventilatiekanalen, vensterbanken, gevelbetimmering, platen in hekwerken en galerijen en schoorsteenmantels. Sinds 1993 mag asbest niet meer worden gebruikt in de woningbouw. Het zit dus alleen in woningen van voor dat bouwjaar. Het kankerverwekkende spul wordt verwijderd als een woning vrijkomt en bij renovatie en onderhoud.

In Nederland sterven jaarlijks naar schatting zo’n zestienhonderd mensen aan asbestziekten, blijkt uit cijfers van de Gezondheidsraad. NRC