Natuurclub wil niet schieten bij ecoduct

Vereniging Natuurmonumenten weigert vooralsnog mee te werken aan het afschieten van edelherten die in de toekomst gebruik zullen maken van een nieuw ecoduct aan de noordrand van de Veluwe bij Hulshorst. „Het ecoduct is een rustgebied voor groot wild”, aldus regiodirecteur Arne Heineman van Natuurmonumenten.

De provincie Gelderland wil dat Natuurmonumenten, net als andere grondeigenaren in de omgeving, regelmatig edelherten afschiet om het aantal edelherten niet te zeer te laten groeien. Edelherten kunnen schade aanrichten aan de gewassen van boeren in de omgeving. Boeren vrezen grote schade door grote aantallen edelherten, die voortaan heen en weer kunnen lopen over het ecoduct tussen het gebied grenzend aan het Veluwemeer en het Hulshorsterzand op de Veluwe. Het ecoduct bij Hulsthorst is een van de tien nieuwe ecoducten die het leefgebied van edelherten en andere diersoorten moeten vergroten. Drie ecoducten gaan eind januari en begin februari open.

Natuurmonumenten vindt dat de provincie Gelderland de komende maanden meer overleg moet voeren met omwonenden en betrokkenen over maatregelen om overlast door edelherten te beperken. Wat Natuurmonumenten niet wil, is ter hoogte van het nieuwe ecoduct Hulshorst „als bij een tolpoortje” edelherten te tellen en vanaf een bepaald aantal van bijvoorbeeld tien edelherten te gaan schieten. Dat gaan wij als natuurorganisatie niet doen, aldus Heineman. Volgens een woordvoerder van de provincie is het ook helemaal niet de bedoeling om bij het ecoduct edelherten op die manier af te schieten. „Dat beeld klopt niet.”