Inspectie faalt na klacht over medische fouten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg handelt klachten van patiënten en nabestaanden na een medische fout niet goed af. Burgers weten vaak niet wat er met een melding gebeurt. Daarom moet de inspectie nu een advies- en meldpunt openen waar ze gedupeerden gaat begeleiden bij de afhandeling van een klacht tegen een ziekenhuis. Ook zouden alle meldingen en klachten over ziekenhuizen op de website van de inspectie moeten staan.

Dit zijn twee belangrijke aanbeveling in het rapport Doorpakken! van een onderzoekscommissie die op verzoek van het kabinet het functioneren van de inspectie onderzocht. Vanmiddag zou minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) het advies in ontvangst nemen.

Elk jaar overlijden zo’n 2.000 patiënten in Nederland door een medische fout. Ook bij minder ernstige fouten kunnen gedupeerden een klacht indienen. Het ziekenhuis is wettelijk verplicht (sinds 1995) uit te zoeken of er iets is misgegaan. Regelmatig verloopt dat stroef: patiënten krijgen niet het hele dossier in handen en worden voor hun gevoel niet serieus genomen of zelfs tegengewerkt. Vaak is de patiënt het vertrouwen kwijt in dat ziekenhuis en wendt hij zich ook tot de inspectie.

Volgens consultant Koos van der Steenhoven, die het onderzoek leidde, is de inspectie de afgelopen jaren ingrijpend gereorganiseerd en zijn veel verbeteringen doorgevoerd. De inspectie houdt toezicht op 40.000 instellingen. Twee problemen zijn echter hardnekkig: „de behandeling van klachten en onduidelijkheid over de rol van de inspectie”. De onduidelijkheid komt doordat de taken en bevoegdheden van de inspectie „in tientallen wetten” beschreven staan. Van der Steenhoven pleit ervoor alle taken van de inspectie in één nieuwe wet onder te brengen.

Volgens het rapport moeten de juridische en opsporingsafdelingen van de inspectie worden uitgebreid. Dan kan de inspectie beter maatregelen treffen tegen ‘wanpresteerders’.

De openbaarmaking van klachten op de site zou volgens de commissie het vertrouwen in de inspectie versterken. Nu is vaak onduidelijk wat er met een melding gebeurt. Voor arts en ziekenhuis kan dit reputatieschade opleveren, voor patiënten schending van privacy. De commissie stelt voor advies te vragen aan de Gezondheidsraad en aan het College bescherming persoonsgegevens.