ING krijgt van Brussel meer tijd om te hervormen

ING krijgt van de Europese Commissie meer tijd om het bedrijf te splitsen in een bank en een verzekeraar. De afsplitsing moet uiterlijk eind 2018 gerealiseerd worden, in plaats van 2015. Dat meldt ING.

Bestuursvoorzitter Jan Hommen stelt in een toelichting tevreden te zijn dat de bank meer tijd en flexibiliteit wordt gegund om de herstructureringen te implementeren. Kort na de opening van de beurs schommelt het aandeel ING in Amsterdam op een plus van 1,5 procent.

De verlengde termijn maakt onderdeel uit van het akkoord over de voorwaarden van het herstructureringsplan van ING. Afgesproken is ook dat de activiteiten van dochter Westland-Utrecht worden samengevoegd met de banktak van Nationale Nederlanden. Daarnaast heeft ING afgesproken dat de resterende staatssteun van drie miljard euro in vier tranches wordt terugbetaald, met daarbovenop een boetepremie van vijftig procent. De eerste 1,125 miljard euro wordt volgende week maandag afbetaald. De volgende tranches zullen achtereenvolgens in november 2013, maart 2014 en mei 2015 betaald moeten worden.

ING stemde in 2009 in met eisen Brussel

In 2009 stemde ING zelf in met de eisen van Brussel die er op neerkwamen dat het bank- en verzekeringsbedrijf zichzelf moest halveren. Maar de financiële instelling, en ook De Nederlandsche Bank, vond dat zij geen werkelijke keuze had en onevenredig hard werd aangepakt. Zij stapte met succes naar het Gerecht van de Europese Unie, net als de Nederlandse staat.

De Europese rechter stelde begin maart van dit jaar vast dat inderdaad de eisen van de Europese Commissie op een onjuiste “premisse” zijn genomen, waardoor een deel van het besluit vernietigd werd. Er was een nieuwe beslissing van de Europese Commissie nodig. Sindsdien voerde ING gesprekken met de Europese Commissie over verzachting van de eisen aan de genoten staatssteun.

In 2008 kreeg ING tien miljard euro kapitaalsteun. Ook nam de overheid in 2009 de risico’s over op 22 miljard euro aan rommelhypotheken.

    • Lex Boon