Europa wil veto Cameron op begroting omzeilen

Diplomaten en ambtenaren in Brussel bestuderen manieren om de Europese Unie financieel overeind te houden, als het Verenigd Koninkrijk een veto uitspreekt over de komende Europese meerjarenbegroting van 2014-2020.

Eind deze week is er een speciale top waar 27 EU-regeringsleiders het eens proberen te worden over een meerjarenbegroting. Als de Britten daar hun veto gebruiken, kan de Unie gedwongen worden begrotingen voor één jaar op te stellen. Die hoeven niet unaniem te worden aangenomen, maar met gekwalificeerde meerderheid. Zo kan de Unie op korte termijn min of meer blijven functioneren zonder Britse toestemming.

De Britse premier, David Cameron, dreigt met een ‘nee’ als de Europese uitgaven niet ingrijpend worden gekort. „We houden er rekening mee dat Cameron bereid is een akkoord te blokkeren”, zei een onderhandelaar vorige week.

Op de top moeten de regeringsleiders het eens worden over de begroting. Daarbij wordt vastgelegd waaraan Europa voor zeven jaar zijn geld uitgeeft. Dit is altijd lastig: landen willen zo min mogelijk uitgeven aan de EU maar er zoveel mogelijk uithalen aan subsidies. Ditmaal zijn die onderhandelingen, vanwege de crisis, extra taai. Veel landen, waaronder Nederland en Zweden, willen dat Europa bezuinigt.

De Britten spannen de kroon. De Europese begroting bedraagt circa 1 procent van het bruto binnenlands product van de EU. Londen wil dat de totale zevenjaarsbegroting niet 1.000 miljard euro bedraagt, zoals de Europese Commissie voorstelt, maar 800 miljard. Bovendien wil Londen zijn huidige speciale korting handhaven, waar andere landen voor betalen. Vorige week wees Cameron een compromisvoorstel van Europees president Van Rompuy af. Een Brits veto kan tot een ernstige politieke breuk leiden tussen het VK en de meeste lidstaten van de Unie.

Als de top mislukt, kan Van Rompuy dit voorjaar een nieuwe poging wagen. De dreiging om desnoods met nood-jaarbegrotingen te werken is een manier om druk uit te oefenen op de Britten. De jaarbegroting is automatisch even hoog als de vorige, plus inflatiecorrectie. Daarmee is elk land, ook het VK, per jaar duurder uit. Onderhandelaars gebruiken deze rekensom om de Britten tot een compromis te bewegen. Frankrijk wil de uitgaven aan landbouw beschermen, zei president Hollande zaterdag.