Brieven

Die Blankenburgtunnel kan nu worden geschrapt

Nu er structureel 250 miljoen euro bij infrastructuur wordt weggehaald, is het schrappen van de Blankenburgtunnel de beste oplossing. Dit bespaart 1 miljard euro en voorkomt dat een snelweg wordt aangelegd die niets oplost, maar wel veel kapotmaakt aan leefbaarheid, natuur en landschap.

De keuze voor de Blankenburgtunnel berust op een onwaarheid in het regeerakkoord: „Ook in de afgelopen jaren is de mobiliteit gegroeid, ondanks de economische crisis.” Uit cijfers van het ministerie zelf blijkt juist dat de verkeersgroei al stagneert vanaf 2005, dus al drie jaar vóór de crisis. Door deze stagnatie blijft het fileknelpunt waarvoor de Blankenburgtunnel de oplossing moet bieden, achterwege.

Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat deze snelweg hoogstens nodig is bij een hoog groeiscenario met dito autoverkeersgroei. Dit scenario is achterhaald. Ook de vermeende gunstige kosten-batenverhouding van de tunnel is discutabel.

De nadelige effecten van deze nieuwe zesbaanssnelweg op de leefomgeving zijn enorm. Hij doorkruist het unieke landschap van Midden-Delfland, een groene long voor de twee miljoen Randstadbewoners. Nergens in ons land is het tekort aan groen en recreatiegebieden zo groot. Het zou dramatisch zijn als later blijkt dat er 1 miljard euro is gespendeerd aan een tunnel die veel kapot maakte en eigenlijk onnodig was. Met dit geld kun je veel verplegers, onderwijzers of agenten aanstellen, achterstallig onderhoud aan (spoor)wegen aanpakken of één miljoen mensen duizend euro geven.

Toine Cooijmans

Campagneleider bij Natuurmonumenten

Susanne Kuijpers

Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

Doubleren is niet zonde

De overheid wil dat er meer toezicht komt op leerlingen die meegaan met het initiatief ‘School at Sea’ (NRC Handelsblad, 12 november). Zes van de 33 kinderen doubleerden, en dat zouden er te veel zijn.

Het percentage zittenblijvers lijkt me niet het belangrijkste aspect van School at Sea. Leerlingen ontplooien zich heel anders dan als ze thuis waren gebleven. Ze worden volwassener en leren verantwoordelijkheid nemen. Veel leerlingen doen deze vaardigheden tegenwoordig op in een jaar na hun eindexamen. Dat de inspectie dan niets meer over leerlingen te zeggen heeft, maakt het verlies van een jaar niet anders.

Anne Schraagen

Leerling in 5 vwo, Amerongen

    • Anne Schraagen
    • Susanne Kuijpers
    • Toine Cooijmans