Hoe het Maya-licht doofde

Het rijk van de Maya’s raakte snel in verval. Door droogte. PAGINA 8-9