De meeste moskee-internaten zijn juist uitermate waardevol

None

Onveilig, illegaal, geen toezicht en handhaving, politiek-etnisch cliëntelisme, lijfstraffen en een slecht pedagogisch, segregerend klimaat; een hemelschrijnend beeld blijft je bij na het lezen van het eigen onderzoek van NRC Handelsblad naar een paar Rotterdamse ‘moskee-internaten’.

In de afgelopen vijftien jaar ben ik over de vloer geweest bij talloze soortgelijke internaten. Gesprekken met leerlingen, begeleiders, bestuurders, ouders en ‘de buurt’ geven een heel ander beeld.

De panden die ik ken, zien er doorgaans tiptop uit en voldoen aan alle voorwaarden op het gebied van veiligheid en vergunningen. Contacten met de plaatselijke politiek en buurtscholen zijn meestal prima en worden met de tijd frequenter en duurzamer. Er zijn zelfs bestuurders die de integrale begeleiding van deze studiecentra zien als succesvoorbeeld voor het verbeteren van de toekomstkansen voor moslimjongeren.

De internaten waarmee ik samenwerk, staan juist wel open voor gesprekken over de kwaliteit van de verzorging en opvoeding en werken bij de studiebegeleiding hard aan het verbeteren van de didactische afstemming en de kwaliteit van het pedagogische klimaat. Door het ontbreken van richtlijnen van én facilitering door de overheid blijft dit voor deze internaten een zoektocht. Het gros heeft in mijn ervaring het juiste pad gekozen.

Ik hoop dat de alarmerende berichtgeving in NRC Handelsblad snel zal leiden tot het aanpakken van excessen en vooral geen voeding is voor een eenzijdig gevoerd politiek debat over het bestaansrecht van de internaten. Hiervoor zijn deze initiatieven om moslimjongeren binnenboord te houden gewoonweg te waardevol.

Roemer van Oordt

Politicoloog en oprichter van projectbureau Zasja, Amsterdam

Al twintig jaar problemen met die Fatihmoskee

Het dossier over internaten in moskeegebouwen loopt al bijna twintig jaar. Hoe kunnen bestuurders zo lang wegkijken van klachten en dan beweren – zoals wethouder De Jonge (jeugd, CDA) afgelopen zaterdag in deze krant – dat zij niet op de hoogte zijn van het probleem, hoewel het geregeld aandacht heeft gekregen in raadsvergaderingen en kranten?

In 1994 was er in het wijkoverleg in Rotterdam-Hillesluis, waar de Fatihmoskee staat, al een lange klachtenlijst. De klachten gingen onder meer over de illegale winkel, die ook nog eens op zondag open was. Dit was toen nog nergens toegestaan in de stad. De toenmalige deelgemeentevoorzitter deed de klachten af als racistisch en zei dat zo’n winkeltje en zo’n restaurant hoorden bij de cultuur. Turkse wijkbewoners die opmerkten dat zij in Turkije nog nooit een internaat, winkel of restaurant in een moskee gezien hadden, werden niet gehoord. Het is kwalijk dat minderjarige kinderen hiervan de dupe moeten zijn, in een land dat het Kinderrechtenverdrag heeft ondertekend en in een stad die zich afficheert als kindvriendelijk.

E. Geerling

Rotterdam

Bestuurders, wees integer

Het is niet voor te stellen dat illegale praktijken gelegaliseerd worden. Als ambtenaar hoor je op te treden zodra iets niet past binnen het bestemmingsplan, ook al voorziet men in alle brandveiligheidseisen. Ik begrijp niet dat sommige ambtenaren en bestuurders zulke zaken laten gebeuren uit angst voor hun achterban. Integriteit is onlosmakelijk verbonden aan hun publieke functie. In deze hoedanigheid moeten zij hun werk kunnen doen en moeten ze worden beschermd.

Dirk Jan van Mourik

Nieuwegein

    • Dirk Jan van Mourik
    • Roemer van Oordt
    • E. Geerling