Bestrijder terreur naar Defensie

Terrorismebestrijder Erik Akerboom wordt de nieuwe secretaris-generaal op het ministerie van Defensie. Hij krijgt de leiding over alle ambtenaren van het departement, waar volgend jaar duizenden ontslagen vallen.

Akerboom (51) was de afgelopen drie jaar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) en de baas van het Nationaal Cyber Security Centrum dat daar onder valt. In die hoedanigheid werkte hij al met militairen samen. Cyberveiligheid is vrijwel het enige waarin Defensie de komende jaren investeert.

Akerboom is afkomstig van de politie. Hij werkte 12 jaar bij het politiekorps Utrecht voordat hij in 1998 overstapte naar de geheime dienst AIVD. Hij was ook korpschef in Brabant voordat hij naar de NCTb ging.

Met de komst van Akerboom heeft Defensie binnen een half jaar een volledig nieuwe leiding gekregen. Generaal Tom Middendorp volgde Peter van Uhm op als commandant der strijdkrachten. Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) nam het ministerschap over van Hans Hillen (CDA). En Akerboom vervangt secretaris-generaal Ton Annink, die nu de hoogste ambtenaar is op Sociale Zaken.

De vraag is wie Akerboom opvolgt bij de NCTb. Deze club werd in 2004 opgericht om activiteiten van politie, justitie, de AIVD en andere instanties wat betreft terrorismebestrijding te coördineren. De AIVD – onder leiding van oud-militair Rob Bertholee – moet van het nieuwe kabinet fors bezuinigen. Haar taken worden ‘heroverwogen’.