Aardbei = rood, lekker, zomer

‘Een taal is een regelmatige versameling van woorden’, schreef de taalkundige Adriaan Kluit omstreeks 1759. Met de vraag volgens wélke regel die woorden het best ingedeeld kunnen worden, wordt al eeuwenlang geworsteld. In de 16de eeuw, toen de eerste Nederlandse woordenboeken verschenen, koos men zowel voor een alfabetische indeling als voor een thematische. Alle namen voor ziektes, vogels of bomen werden in betekenisvelden bij elkaar gezet.

De alfabetische ordening is objectief en praktisch, maar betekenisloos: ze laat niet zien hoe woorden via betekenissen aan elkaar zijn verbonden. In 1898 keerde de Nederlandse taalkundige J.W. Muller zich dan ook tegen ‘de tyrannie der volslagen onwetenschappelijke […] alphabetische volgorde’. Woorden hebben immers allerlei betekenisrelaties. Zo vallen herfst, lente, voorjaar onder de overkoepelende benaming jaargetijde. Lente en voorjaar zijn synoniemen, lente en herfst zijn elkaars tegengestelden. Vader en moeder zijn via kind in betekenis aan elkaar gerelateerd.

In navolging van filosofische en biologische classificaties probeerde men in de 19de eeuw de hele woordenschat wetenschappelijk in te delen. Het eerste woordenboek dat geheel naar begrippen was gerangschikt, was de Thesaurus of English words and phrases van P.M. Roget uit 1852. In 1876 ontwierp M. Dewey voor bibliotheken een vergelijkbaar indelingssysteem, de Dewey Decimale Classificatie.

De omvangrijkste thesaurus van het Nederlands is Het juiste woord van L. Brouwers, waarvan in 1931 de eerste editie verscheen. In dit systematisch ingedeelde woordenboek is bijvoorbeeld lente opgenomen onder de hoofdrubriek ‘De stoffelijke wereld’, subrubriek ‘dampkring’. Via een alfabetisch register kan men lente vinden en alle woorden die hieraan in betekenis zijn gerelateerd, waaronder ook verouderde. Definities van de woorden ontbreken echter, zodat de betekenisrelatie aan de gebruiker wordt overgelaten. Dat gaat niet altijd goed. Zo zei een Russische neerlandicus ooit van iemand: “Hij slacht zijn vader.” Hij had uit Brouwers’ woordenboek de totaal verouderde betekenis geleerd: ‘Hij lijkt op zijn vader.’

Wetenschappelijke indelingen zijn ongeschikt voor dialectwoordenschatten, die ontstaan zijn in een agrarische tijd. Zo vallen granen volgens de botanische indeling onder de grassenfamilie. Dat is echter niet de indeling die boeren hanteren: zij maken een scherp onderscheid tussen waardeloze grassen en nuttige graansoorten. De bekende Nijmeegse dialectoloog A. Weijnen heeft dan ook een speciale thematische indeling van de dialectwoordenschat gemaakt, die is uitgewerkt in regionale woordenboeken van het Brabants, Limburgs en Vlaams.

De menselijke geest legt weer heel andere, eigen verbanden tussen woorden. Dat onze begripsassociaties niet samenvallen met wetenschappelijke classificaties, is geruime tijd bekend. Maar tot voor kort hadden we daarover nauwelijks harde gegevens. Sinds 2003 loopt aan de universiteit Leuven een grootschalig onderzoeksproject waarbij aan duizenden deelnemers is gevraagd welke drie woordassociaties ze bij een bepaald begrip hebben (http://nrch.nl/kxu). ‘Aardbei’ blijken de meeste mensen te associëren met ‘rood’, ‘lekker’ en ‘zomer’. Deze woordassociaties geven inzichten in ons mentale lexicon: de manier waarop woorden in de hersenen zijn opgeslagen.

Nog weer andere indelingen komen naar voren als we bekijken hoe woorden in grote tekstbestanden in combinatie optreden. Zoals de Engelse taalkundige J.R. Firth al in 1957 zei: ‘You shall know a word by the company it keeps’. De computer kan berekenen welke woorden vaak bij elkaar klitten. Op die manier vind je meer of minder vaste verbindingen van woorden, die informatie over de betekenis prijsgeven. Zo spreken we wél van een school haringen of kwallen, maar niet van een school herten.

Een superthesaurus waaraan sinds 1985 aan de universiteit van Princeton wordt gewerkt is Wordnet. Begrippen zijn in domeinen verdeeld (volgens de Dewey-classificatie), en daarbinnen zijn woorden en betekenissen, betekenisrelaties, frequentiegegevens en voorbeeldzinnnen gerangschikt. Inmiddels bestaan er Wordnetten van honderd talen. Als die in de toekomst onderling worden gelinkt, zal dit veel nieuwe praktische, psychologische en taalkundige inzichten opleveren. Zo blijkt dan dat het Engelse vegetables, anders dan zijn Nederlandse tegenhanger groenten, ook aardappelen insluit.

De Nederlandse Wordnet is door Piek Vossen van de VU ontwikkeld onder de naam Cornetto. Binnen het NWO-project DutchSemCor, dat eind september is voltooid (nrch.nl/kxv), zijn de betekenissen die in Cornetto worden onderscheiden, gekoppeld aan woorden in miljoenen tekstbestanden. Hierdoor is het mogelijk niet alleen woorden maar ook de betekenissen in context te onderzoeken.

De genoemde projecten en indelingen staan tot nu toe los van elkaar. Het zou een enorme meerwaarde opleveren als de gegevens aan elkaar worden gekoppeld en voor iedereen zonder technische kennis eenvoudig doorzoekbaar gemaakt. Dan ontstaat een enorm begrippennetwerk waarin men bijvoorbeeld de relatie tussen woordassociaties en frequenties kan onderzoeken. Komen aardbei en fruit in een tekstbestand veel samen voor? Dit zou meteen ook kunnen resulteren in een digitale, gemoderniseerde editie van Brouwers’ Het juiste woord, waar veel vraag naar is.

Dringend noodzakelijk is dat het begrippennetwerk ook een historische dimensie krijgt. Dan kunnen we opzoeken hoe vroeger een ‘hemellichaam’ heette (ster, planeet, dwaalder, wachter, vuurbol, satelliet). Kennis van oudere benamingen is onmisbaar wanneer men gegevens zoekt in historische teksten. Momenteel scharrelt iedere onderzoeker zijn eigen materiaal bij elkaar. Dat kost onnodig tijd, en het is te hopen dat er eindelijk eens wordt begonnen aan de samenstelling van een historische thesaurus van het Nederlands.

    • Nicoline van der Sijs