Tentenkampbewoners krijgen 30 dagen

Er komt opvang voor asielzoekers die nog niet zijn uitgeprocedeerd.

Amsterdam. Het kabinet biedt asielzoekers die demonstratief in tentenkampen verblijven in Amsterdam en Den Haag, gedurende dertig dagen opvang in asielzoekerscentra. In die tijd moet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hun lopende verblijfsaanvragen behandelen. Dit schrijft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in brieven aan de advocaten van de demonstranten en aan de Tweede Kamer.

Het aanbod geldt alleen voor asielzoekers die nog een procedure hebben lopen bij de IND of bij de rechter. De demonstranten hebben tot vanmiddag vier uur om in te gaan op het aanbod en hun personalia over te leggen aan de dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie – vertrek uit Nederland blijft het uitgangspunt.

Staatssecretaris Teeven noemt dit aanbod in een brief aan de advocaten van de demonstranten „een uiterste poging om tot een oplossing te komen van de ontstane situatie” in de tentenkampen. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam leest de brief als een handreiking. In de raadscommissie zei hij gisteren: „Ik zie hierin een duidelijke stap van de staatssecretaris.”

Een week geleden maakte Van der Laan bekend dat hij het tentenkamp in Amsterdam-West op korte termijn wil ontruimen. Door de toename van het aantal bewoners – van 38 naar 81 in een maand tijd – is de toestand volgens de burgemeester daar niet veel langer houdbaar. Van der Laan heeft de gemeenteraad beloofd zich in te spannen voor een zorgvuldige oplossing en zijn best te doen om opvang te zoeken voor de asielzoekers die op enige manier aanspraak kunnen maken op een verblijfsvergunning.

Ursula Weitzel, advocaat van de bewoners van het tentenkamp, is sceptisch. Voor veel bewoners van het kamp is de procedure een „gepasseerd station”: zij zijn al uitgeprocedeerd, maar kunnen of durven niet terug. „Zij hebben geen papieren of ze hebben reden tot angst voor wat hen bij terugkeer in eigen land te wachten staat.” Maar daar trekt de staatssecretaris de streep. „Met behulp van bovenstaand aanbod”, schrijft hij de Kamer, „span ik mij maximaal in om tot een uitweg te komen zonder afbreuk te doen aan de uitgangspunten van het Nederlandse vreemdelingenbeleid.” NRC