SimCity

Ook zo in mineur door het regeerakkoord? Dat is nergens voor nodig, zegt Sywert van Lienden. Nederland is slim, gezond, rijk en gelukkig.

Het regeerakkoord lijkt Nederland voor te bereiden op tijden van krimp en schaarste. Wat rampzalig is, stijgt (de werkloosheid bijvoorbeeld), wat prettig is, daalt (zoals gratis zorg) en wat bijzonder is, wordt geschrapt (de Olympische Spelen). Je kunt maar beter hout gaan sprokkelen voor de haard, wennen aan Hollandse spruitjes en bonen voor je avondeten en investeren in een goede slaapzak voor onder de brug die de VVD en PvdA nu bouwen.

Maar Nederland is en blijft ijzersterk. We vergeten soms hoe sterk Nederland qua concept en uitwerking is. Hoe slim, gezond, rijk en gelukkig dit kleine landje is.

Stel je voor dat je ergens op de aardbol een land mag beginnen. Net als in SimCity. Alle grote rijken zijn vanaf of langs het water begonnen, dus je zoekt een delta. Een delta met voldoende zoetwater en een groot achterland. Liefst ook een beetje vlak, zodat het fijn bouwen is. En dat water pomp je weg. De strijd tegen het water verbindt mensen, stimuleert politieke samenwerking.

Deze delta, vier keer kleiner dan de staat New York, zoekt grote thuismarkten om producten naar te kunnen exporteren en doorvoeren. De ligging tussen de vierde (Duitsland), vijfde (Franse) en zesde (Britse) grootste economieën van de wereld is perfect. En met de Europese Unie is het thuis in de grootste interne markt van de wereld. Daarom zijn Rotterdam en Schiphol zo groot voor een klein land.

Door een calvinistische inborst wordt er godsvrezend hard gewerkt. Maar het land kent een traditie van vrijheid en commercie, dus het borrelt er van de creativiteit en handel.

Nederland is de afgelopen twintig jaar slimmer geworden. Inmiddels leidt dit land meer hoogopgeleiden dan laagopgeleiden op. In een wereld waar kennis het belangrijkste is, wordt er daarom goed verdiend. Laten we olie- en bankstaten even links liggen, dan laat Nederland alleen de Verenigde Staten voor zich wat betreft bruto binnenlands product per inwoner. Nog nooit is de kans dat armoede je treft zo klein geweest. De afgelopen jaren is de kans daarop sterk gedaald: slechts één op de zeven personen heeft kans op armoede of sociale uitsluiting.

En we zijn steeds gezonder. Elke week kan de levensverwachting met een weekend worden opgeschroefd. Dat betekent dus niet dat de AOW-leeftijd wordt verhoogd, maar dat we relatief langer gaan genieten van de oudedag.

Nederland presteert boven z’n stand. „Nederland is de zestiende economie ter wereld, de vijfde investeerder, de tweede landbouwexporteur en de zevende handelsnatie”, zei Rutte deze week. Vergeet de kommer en kwel: we zijn slim, gezond, rijk en winnen makkelijk SimCity.

Sywert van Lienden (21) is medeoprichter van de politieke jongerenbeweging G500. Hij was van 2006 tot 2008 voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren.